Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 03.06.2020 - 08:54  //  aktualizácia: 14.04.2021 - 10:42  //  zobrazené: 2482

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Čoskoro štartuje asistované sčítanie obyvateľov, POZOR na podvodníkov

Asistované sčítanie začne na základe rozhodnutia, ktoré vydá predseda ŠÚ SR a riadi sa Covid automatom. ŠÚ SR pripravuje asistované sčítanie od 3.5.2021, tento termín sa ešte potvrdí rozhodnutím predsedu ŠÚ SR.

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme na prípady, kedy sa neznáme osoby môžu vydávať za sčítacích asistentov, či komisárov a pod zámienkou legendy „sčítacieho asistenta / komisára“ sa snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb. Pri neopatrnosti, resp. pri nedostatku informácií, akým spôsobom prebieha sčítanie, môžu byť obetiam takýmito podvodníkmi odcudzené finančné úspory, doklady, či iný majetok.

Policajný zbor upozorňuje seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby nedôverovali neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri sčítaní.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, či s pomocou svojich blízkych, na splnenie tejto povinnosti bude môcť od 01. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021 (presný termín bude upresnený) využiť asistované sčítanie. Ohľadne asistencie pri sčítaní vám odporúčame informovať sa vopred vo vašej obci/meste a sledovať aktuálne informácie, ktoré zverejňuje aj Štatistický úrad SR.

Rady a odporúčania:

  • informujte sa vo svojej obci/meste na kontaktné miesta, kde vám so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent,
  • pokiaľ sa z nejakého dôvodu nemôžete, alebo nechcete dostaviť na kontaktné miesto obce/mesta kvôli sčítaniu obyvateľstva, môžete telefonicky kontaktovať obec/mesto, ktoré vám zabezpečí tento úkon prostredníctvom mobilného asistenta sčítania,
  • v obciach/mestách budú k dispozícii mobilní asistenti sčítania, ktorí vám budú pri sčítaní povinní predložiť preukaz,
  • mobilní asistenti sčítania navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu),
  • ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu mobilného asistenta sčítania, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko, 
  • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri sčítaní,
  • v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili samé, teda bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone,
  • pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie neznámych osôb v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Policajný zbor opätovne apeluje na občanov, aby sa aj poskytnutím týchto informácií a rád snažili chrániť seniorov či osamelo žijúce osoby, ktoré sa často kvôli svojej dôverčivosti stávajú ľahkou obeťou vynaliezavých podvodníkov.

 

 


Počas elektronického samosčítania obyvateľov, ktoré trvalo do 31. marca 2021, sa sčítalo 17 778 obyvateľov, čo predsavuje 87,15 %.

 

 


Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného spôsobu sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov.

 

Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú alebo zákonný zástupca obyvateľa alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia.

 

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje je polnoc zo štvrtka

31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

 

Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

 

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.


 

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Sčítať sa môže na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov je k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20924919. Infolinka slúži ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

 

Asistované sčítanie, bude prebiehať v období medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021, bude trvať v našom meste maximálne 6 týždňov. Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR svojim rozhodnutím v závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku a v regiónoch. Počas asistovaného sčítania mesto vytvorí kontaktné miesta, kde budú stacionárni asistenti vykonávať asistované sčítanie. O vytvorených kontaktných miestach budeme včas informovať.

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky na telefónnom čísle 034/6987611, 0949248203 alebo na call centrum 02/20924919.  Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!