Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.05.2022 - 17:43  //  aktualizácia: 12.05.2022 - 17:52  //  zobrazené: 439

Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej koncertnej sály ZUŠ Senica

Žiaci i pedagógovia Základnej umeleckej školy Senica sa môžu oddnes oficiálne tešiť z vynovenej koncertnej sály s výbornou akustikou s kapacitou 104 miest na sedenie. Tú žiakom slávnostne odovzdal do užívania primátor mesta Senica Martin Džačovský vo štvrtok 12. mája a „zuškári“ si v nej aj hneď zahrali a zaspievali. 

Školstvo a celkovo vzdelávanie je jednou z prioritných oblastí v našom meste. Svedčí o tom nielen investícia do tejto rekonštrukcie koncertnej sály a opravy strechy ZUŠ, ale aj ďalšie modernizácie škôl v našom meste. Pred rokom sme ukončili projekt modernizácie vybavenia učební na ZŠ V. Paulínyho-Tótha a ZŠ s MŠ J. Mudrocha. Novú fasádu a zateplenie dostala materská škola na Komenského ulici a momentálne zatepľujeme ZŠ V. Paulínyho-Tótha. Zároveň pripravujeme projekty na obnovu aj ďalších budov mestských vzdelávacích inštitúcií, či už ide o zateplenie ZŠ s MŠ J. Mudrocha alebo ďalšie materské školy, ktorých máme osem a postupne ich každým rokom rekonštruujeme,“ rozviedol tému rekonštrukcií objektov školských zariadení v pôsobnosti mesta primátor Martin Džačovský. 

S komplexnou rekonštrukciou koncertnej sály ZUŠ (vo finančnom objeme 79 823 eur) sa začalo v apríli 2021. Pôvodne mala byť rekonštrukcia dokončená skôr, práce však museli byť prerušené z dôvodu havarijného stavu strešnej konštrukcie. Ukázalo sa totiž, že jestvujúci 60-ročný krov nad koncertnou sálou bol napadnutý červotočom a následne po posúdení statikom bolo nutné zrealizovať jeho výmenu. S rekonštrukciou sály senická samospráva pokračovala začiatkom roka 2022. Predĺženie rekonštrukčných prác však výučbu žiakov žiadnym spôsobom neobmedzilo, keďže v tom čase boli kvôli pandémii koronavírusu stopnuté podujatia a čiastočne aj prezenčné vyučovanie. 

Koncertná sála ZUŠ prešla kompletným architektonickým redizajnom. V sále už síce boli v minulosti vymenené kreslá a z časti koberec, no zub času sa podpísal aj na materiálovom prevedení sály, na nevhodne riešenom podhľade a zároveň pôvodnom osvetlení. Vo vynovenej sále návštevníkov zaujme najmä nový sadrokartónový podhľad, ktorý je nad javiskom prepojený drevenými lamelami so zadnou stranou javiska. Na hranách jednotlivých sadrokartónových platní sú umiestnené líniové svietidlá, ktoré osvetľujú celú sálu a na doplnenie osvetlenia sú v každej platni umiestnené zapustené bodové svietidlá. V podhľade je zabudované aj elektricky ovládané premietacie plátno. Nové svetlo do sály vnáša však nielen nové osvetlenie, ale aj použitý drevený lamelový obklad svetlej farby, ktorý sa nachádza na zadnej stene javiska, v podhľade nad javiskom a tiež v zadnej časti sály. Pôvodné tieniace vertikálne žalúzie použité v sále boli vymenené za nové textilné závesy krémovej farby, ktoré ešte viacej umocňujú jej útulnosť. Na javisku bola vytvorená mobilná predsadená stienka, poza ktorú si môžu umelci podľa potreby a podľa aktuálneho vystúpenia uskladniť nepotrebné stojany, stoličky, či menšie nástroje. Riešené bolo aj ozvučenie sály. V rohoch sály sú umiestnené nové reproduktory vo farebnosti lamelového obkladu. Na podlahy v hľadisku bol položený nový koberec červenej farby, ktorý ladí so sedadlami. Na javisku tvoria podlahu vinylové pásy s imitáciou drevodekoru.

Základná umelecká škola v Senici patrí k najmodernejším umeleckým školám na Slovensku a takisto k najväčším v republike čo do počtu žiakov. Samotná budova školy bola postavená v roku 1962, jej prístavba v roku 1979. Základná umelecká škola v nej začala pôsobiť od roku 1990. V súčasnosti školu navštevuje 1 238 žiakov, z toho v individuálnej výchove 315 a v skupinovej výchove 923. Kvalitou svojich pedagógov a výsledkami svojich žiakov ZUŠ Senica počas svojho 70-ročného pôsobenia získala nielen regionálne a celoslovenské úspechy, ale aj medzinárodné ocenenia.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!