Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Kultúra
publikované: 03.04.2023 - 13:36  //  aktualizácia: 03.04.2023 - 13:39  //  zobrazené: 1157

Súťažná výstava Náhlikova Senica 2023 je otvorená

 

Tohtoročný 63. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023 bol otvorený vernisážou zúčastnených autorov v piatok 24. marca 2023 o 17.00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Náhlikova Senica 2023 je regionálnym kolom 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Do 63. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2023 sa tento rok prihlásilo 29 autorov s celkovým počtom 159 fotografických prác. V skupine autorov do 15 rokov sa prihlásilo 6 autorov, v skupine od 15 do 25 rokov 3 autorky a v skupine nad 25 rokov 20 autorov. Z celkového počtu bolo 74 samostatných fotografií, 17 fotografických prác v kategórii diptych, 12 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 47 fotografií. V kategórii experiment boli prihlásené do súťaže 4 fotografie.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD., doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, ArtD. a Mgr. Eva Jonisová, PhD. odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť ceny a čestné uznania, ktoré získali:

 

I. Veková skupina – autori do 15 rokov

 

A. Kategória: samostatné fotografie

Cena bez poradia

Chiara Kovačičová – Ľudské mravenisko, Z výšav do diaľav

Čestné uznanie

Andrej Sokol – Život na zámok, Za plotom

Barbora Sokolová – Tajomná…, V korune stromu

 

B. Kategória: diptych

Cena bez poradia

Júlia Plešová – Vnímam 1, 2

 

II. Veková skupina – autori od 15 do 25 rokov

 

A. Kategória: samostatné fotografie

Cena bez poradia

Zdenka Hamarová – Duša, Telo

Čestné uznanie

Dominika Páleníková – g je 0

Natália Valachovičová – Last Of Us

 

B. Kategória: diptych

Cena bez poradia

Zdenka Hamarová – Memento 1, 2

 

III. Veková skupina – autori nad 25 rokov

 

A. Kategória: samostatné fotografie

Cena bez poradia

Lucia Morávková – Nerušte moje kruhy, V hmle, Láska je krehká

Andrej Perička – Bŕŕŕ, K vašim službám madam

Tomáš Tóbik – Gúľanie I, II, IV

Čestné uznanie

Miroslava Viskupová – Únik, Pozorujeme sliepočky – leto u babky

Roman Malec – Mnísi, Pokoj

Ľubomír Jarábek – Pominuteľnosť času, Umlčaná múza

Stanislav Fehér – Hlbiny

Natália Bieliková – Samuraj

 

B. Kategória: diptych

Cena bez poradia

Andrej Perička – Entropia 1, 2, Entropy 1, 2

Čestné uznanie

Stanislav Fehér – Adorácia

Ľubomír Jarábek – Žena dvoch tvárí

Tomáš Tóbik – Tvár 1, 2

 

C. Kategória: cykly a seriály

Cena bez poradia

Lucia Morávková – Ses3

Čestné uznanie

Dáša Sládková – Dotyky 2, 3, 4, 5

 

D. Kategória: experiment

Čestné uznanie

Dáša Sládková – Oheň, Voda, Zem a Vzduch

 

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 75 fotografií od 29 autorov.

„AMFO v roku 2022 oslávilo päťdesiat rokov svojej existencie. Je to úctyhodný vek, ktorý so sebou prináša aj čerstvý vietor. Rovnako, ako v živote, aj v tvorbe dochádza priebežne k mnohým zmenám, ktoré človeka posúvajú. Toto neobišlo ani AMFO. V aktuálnom ročníku došlo najmä k zrušeniu kategórií čiernobielej a farebnej fotografie. V období, keď sa medzi amatérskymi fotografmi zriedka naskytne nadšenec tradičného analógového zväčšovania fotografií v tmavej komore, bolo toto členenie už dávno neopodstatnené. V súčasnosti by sme ju mali označovať skôr za monochromatickú fotografiu, keďže všetky snímky vznikajú primárne vo farebnej škále a až následne sú konvertované do čiernobielych odtieňov. Farba i monochróm majú svoje opodstatnenie a pri každej práci je iné. Ak si to téma a námet vyžaduje je prirodzené, že autori siahnu po čiernobielej alebo farebnej fotografii. Ide o formálnu stránku, ktorá neurčuje kvalitu výslednej fotografie. Raz je farba potrebná, iná snímka si vyžaduje jej potlačenie.“ /Zuzana Pustaiová – príhovor z katalógu Náhlikova Senica 2023/

Pred vernisážou sa uskutočnil odborný rozborový seminár, kde porotcovia zhodnotili fotografie súťažiacich a snažili sa poukázať na možnosti tvorby do budúcna i vysvetlenie a obhájenie výberu ocenených prác.

V rámci kultúrneho programu na vernisáži sa nám spevom predstavili žiačky Základnej umeleckej školy v Senici Klára Žáková, Katarína Sadloňová a Daniela Rybnikárová pod vedením učiteľky Mgr. Anny Praskačovej.

Organizátorom Náhlikovej Senice 2023 je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Sponzorom podujatia bol COOP Jednota Senica. Výstava je otvorená od 24. marca do 14. apríla 2023 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

 

Bc. Tomáš Jurovatý

Záhorské osvetové stredisko v Senici

 

Foto: Adam Húšek

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!