Skip Navigation or Skip to Content
Titulka
publikované: 12.06.2023 - 12:25  //  aktualizácia: 28.06.2023 - 13:01  //  zobrazené: 3086

VOĽBY DO NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

v čase od 07.00 h do 22.00 h

 


 

Kontaktná osoba pre Voľby do NR SR 2023: Mgr. Silvia Krčová

Kontakty: 0346510101, 0905765594, silvia.krcova@senica.sk

 

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov: eva.juranova@senica.sk, silvia.krcova@senica.sk

 


 

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  doručí  politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK: primator@senica.sk

 

 


 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!