Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 11.01.2021 - 15:25  //  aktualizácia: 11.01.2021 - 15:33  //  zobrazené: 150

Pre kritickú infraštruktúru sme otvorili všetky materské školy a na dvoch základných školách ŠKD

V závere uplynulého týždňa sme avizovali, že mesto Senica ako zriaďovateľ materskej školy a základných škôl po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Senica a na základe aktuálnych pokynov rezortného ministerstva školstva pristupuje od pondelka 11. januára k spusteniu prevádzky všetkých elokovaných pracovísk Materskej školy Senica, materskej školy na ZŠ s MŠ Jána Mudrocha a takisto k otvoreniu školských klubov detí na základných školách pre deti rodičov a zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre štátu a pre deti rodičov a zákonných zástupcov, ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu (na základe potvrdenia o nutnosti prítomnosti na pracovisku od svojho zamestnávateľa).

„Reálne sme k dnešnému dňu naozaj spustili prevádzku vo všetkých elokovaných pracoviskách Materskej školy Senica, v každom z nich je otvorená jedna trieda. Fungujeme ako v štandardnom režime od 6:30 do 16:30, vrátane zabezpečovania stravy,“ uviedla riaditeľka MŠ Senica Renáta Rýzková.

„Uvedomujeme si, že súčasná pandemická situácia nie je pre nikoho jednoduchá, preto som rád, že sa nám podarilo takýmto spôsobom vyjsť v ústrety rodičom pracujúcim v kritickej infraštruktúre a napriek relatívne malým počtom prihlásených detí do škôlok, sme otvorili všetkých osem elokovaných pracovísk mestskej materskej školy, rovnako predškolské zariadenie na ZŠ Jána Mudrocha a takisto školské kluby detí na dvojici základných škôl – ZŠ na Sadovej a ZŠ na Komenského ulici,“ dodáva primátor Senice Martin Džačovský.

Rodičia, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a rodičia, ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu ešte stále môžu prihlásiť svoje dieťa do „svojej“ materskej školy, pričom odporúčame kontaktovať jednotlivé materské školy. Obdobnú možnosť majú rodičia aj pri prihlásení detí do školského klubu detí.

 

-tam-

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!