Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 02.06.2021 - 14:00  //  aktualizácia: 02.06.2021 - 14:12  //  zobrazené: 654

Z verejnej súťaže pre výtvarníkov vzíde motív na mural

z verejnej súťaže pre výtvarníkov vzíde motív na mural

 

(ts) - Záhorská knižnica so sídlom v Senici v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vyhlásila verejnú neanonymnú súťaž na výtvarný návrh na mural, ktorý sa bude nachádzať na fasáde budovy Záhorskej knižnice.

„Naším cieľom je zdôrazniť význam Záhorskej knižnice ako dôležitej súčasti kultúrnej infraštruktúry v meste Senica a celom záhorskom regióne,“ uviedla Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice. „Chceme prekonať obraz knižnice ako nudnej inštitúcie, ktorej jedinou úlohou je požičiavanie kníh. Dnešné knižnice by mali byť plné života, vytvárať priestor na stretávanie sa obyvateľov, komunít, ale aj názorov, jednotlivých druhov umenia, našej minulosti i budúcnosti.“

Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre profesionálnych tvorcov takto definované poslanie knižnice len podčiarkuje. Vďaka ústretovosti zriaďovateľa, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, sa ešte v tomto roku plánuje zrealizovať zateplenie a kompletná rekonštrukcia fasády budovy Záhorskej knižnice. Mural ako veľkoplošná nástenná maľba posunie kvalitne zrekonštruovanú, funkcionalistickú budovu z rokov 1937 – 1938 smerom k budúcnosti a prepojí literárne umenie so súčasným výtvarným. Kvalitné umenie nemusí byť len súčasťou výstavných miestností v galériách: „Chceme ho priniesť do verejného priestoru v podobe muralu, ktorý bude umeleckým dielom, a nie náhodným – hoci aj vizuálne atraktívnym – jednorazovým počinom,“ vyjadril sa Roman Popelár, odborný garant súťaže a riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.

Profesionálni výtvarníci môžu svoje návrhy na mural zasielať do konca júla. Hodnotiaca komisia  vyhodnotí súťaž v priebehu augusta. Prvé tri miesta sú honorované, a to vo výške 1 500 €, 700 € a 300 €.

Víťazný návrh sa na budovu knižnice zrealizuje po rekonštrukcii fasády. Podmienky súťaže vrátane všetkých príloh sú zverejnené na www.zahorskakniznica.eu. Výtvarné návrhy na mural je potrebné zaslať v elektronickej aj fyzickej podobe do 31. júla 2021.

 

základné Informácie o Záhorskej knižnici:

■ regionálna knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

■ poskytuje služby všetkým obyvateľom bez rozdielu

■ metodicky usmerňuje knižnice regiónu Záhorie

■ knižničný fond univerzálneho typu zahŕňa takmer 90 000 knižničných jednotiek

■ organizuje podujatia mestského, regionálneho (Kniha Záhoria) aj celoslovenského významu (Literárna Senica Ladislava Novomeského)

■ sídli v budove z rokov 1937 – 1938 situovanej v centre mesta Senica

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!