Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 05.02.2021 - 08:37  //  aktualizácia: 05.02.2021 - 08:45  //  zobrazené: 304

Z výstavy Antropos/Topos

 

Výstavný projekt dvoch mladých autorov Lenky L. Lukačovičovej (*1987) a Michala Hubu (*1990) prezentuje série ich autorských analógových fotografií. Antropos/Topos tematizuje vzťah prírodného a ľudského ako dvoch protikladných a zároveň koexistujúcich veličín. Dve komplementárne polohy (krajinné, územné – topos a ľudské – antropos) sa tu nevylučujú, skôr vzájomne prestupujú, preplietajú, splývajú a zrkadlia. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzí vizuálnej topografie, konkrétneho krajinného alebo urbánneho priestoru a poetickej výpovede. Cez výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne, prinášajú špecifický pohľad na danú tému. 

U Michala Hubu sa v obrazovej syntaxi objavujú historické, archeologické, genetické, geologické, geografické či biologické vrstvy, ktoré sú trieštené metaforickou výpoveďou vo vzťahu k  fotografii. Autor cez zobrazovanie krajiny nachádza jej ďalšie roviny i v kontexte filozofie. Pre svoje skúmanie zámerne volí oblasť územia (topu) s určitými charakteristickými črtami, v ktorom nachádzame konotácie na pohraničie, les, kočovníctvo, step, styk pohoria a nížiny, tektoniku a zlomy, vietor, vodu, piesok, horninu, kultúrne vrstvy, cesty a bariéry…

Lenka L. Lukačovičová prostredníctvom fotografickej tvorby uvažuje nad zobrazením priestoru a jednotlivých situácií v ňom sa odohrávajúcich. Sústreďuje sa na zmeny, drobné odchýlky či nuansy prítomné v mestskom prostredí, ktoré cez rôzne sekvencie premieta do analógových fotografií a projekcií. Opakovane sa vracia na miesta určitej mestskej štvrte, kde žije. Niekedy ich len formálne zaznamenáva, inokedy do nich zasahuje formou land artu alebo v nich hľadá konotácie príznačné pre našu kultúrno-spoločenskú situáciu. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

 

Fotografie

Vladimír Holický  ZGJM Senica

ZGJM Senica

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!