senica.sk - Úradná tabuľa https://senica.sk/ Úradná tabuľa on senica.sk Thu, 01 Jun 2023 13:27:12 GMT Thu, 01 Jun 2023 13:27:12 GMT sk Sobášne dni na rok 2021 https://senica.sk/clanok/sobasne-dni-na-rok-2021 https://senica.sk/clanok/sobasne-dni-na-rok-2021 Sobášne dni na rok 2021 Tue, 30 Jun 2020 12:56:00 GMT Oznámenie o začatí územného konania - INS_FTTH_SENC_06_Kunov, Sobotište https://senica.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-ins-ftth-senc-06-kunov-sobotiste https://senica.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-ins-ftth-senc-06-kunov-sobotiste Oznámenie o začatí územného konania - INS_FTTH_SENC_06_Kunov, Sobotište Tue, 26 Nov 2019 09:06:00 GMT Dodatok č. 11/2019 VZN č. 48 https://senica.sk/clanok/dodatok-c-11-2019-vzn-c-48 https://senica.sk/clanok/dodatok-c-11-2019-vzn-c-48 Dodatok č. 11/2019 VZN č. 48 Mon, 25 Nov 2019 14:30:00 GMT Výzva Západoslovenskej distribučnej na odstránenie a okliesnenie stromov https://senica.sk/clanok/5650-vyzva-zapadoslovenskej-distribucnej-na-odstranenie-a-okliesnenie-stromov https://senica.sk/clanok/5650-vyzva-zapadoslovenskej-distribucnej-na-odstranenie-a-okliesnenie-stromov Výzva Západoslovenskej distribučnej na odstránenie a okliesnenie stromov Fri, 22 Nov 2019 14:37:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov https://senica.sk/clanok/5649-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov https://senica.sk/clanok/5649-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Fri, 22 Nov 2019 13:44:00 GMT Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 https://senica.sk/clanok/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2020 https://senica.sk/clanok/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 Fri, 22 Nov 2019 10:56:00 GMT Oznámenie o začatí stavebného konania - Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica https://senica.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-zasluckovanie-400-kv-vedenia-v424-do-est-senica https://senica.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-zasluckovanie-400-kv-vedenia-v424-do-est-senica Oznámenie o začatí stavebného konania - Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica Wed, 20 Nov 2019 16:13:00 GMT Dodatok č. 1 VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senica https://senica.sk/clanok/dodatok-c-1-vzn-c-20-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mesta-senica https://senica.sk/clanok/dodatok-c-1-vzn-c-20-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mesta-senica Dodatok č. 1 VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senica Wed, 20 Nov 2019 15:56:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov https://senica.sk/clanok/5637-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov https://senica.sk/clanok/5637-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Tue, 19 Nov 2019 14:17:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov https://senica.sk/clanok/5638-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov https://senica.sk/clanok/5638-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Tue, 19 Nov 2019 14:17:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov https://senica.sk/clanok/5636-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov https://senica.sk/clanok/5636-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Tue, 19 Nov 2019 14:08:00 GMT Schválené VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj https://senica.sk/clanok/schvalene-vzn-c-68-2019-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj https://senica.sk/clanok/schvalene-vzn-c-68-2019-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj Schválené VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Tue, 19 Nov 2019 10:23:00 GMT Zámer SVP odstrániť suché a poškodené dreviny na Kunovskej priehrade https://senica.sk/clanok/zamer-svp-odstranit-suche-a-poskodene-dreviny-na-kunovskej-priehrade https://senica.sk/clanok/zamer-svp-odstranit-suche-a-poskodene-dreviny-na-kunovskej-priehrade Zámer SVP odstrániť suché a poškodené dreviny na Kunovskej priehrade Mon, 18 Nov 2019 15:50:00 GMT Schválený Dodatok č. 2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia https://senica.sk/clanok/schvaleny-dodatok-c-2-2019-vseobecne-zavazneho-nariadenia-c-6-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia https://senica.sk/clanok/schvaleny-dodatok-c-2-2019-vseobecne-zavazneho-nariadenia-c-6-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia Schválený Dodatok č. 2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Fri, 15 Nov 2019 15:00:00 GMT Schválený Dodatok č. 2/2019 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi https://senica.sk/clanok/schvaleny-dodatok-c-2-2019-vzn-c-64-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavenymi-odpadmi https://senica.sk/clanok/schvaleny-dodatok-c-2-2019-vzn-c-64-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavenymi-odpadmi Schválený Dodatok č. 2/2019 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi Fri, 15 Nov 2019 14:30:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov https://senica.sk/clanok/5628-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov https://senica.sk/clanok/5628-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Thu, 14 Nov 2019 14:27:00 GMT Výberové konanie na riaditeľa Centra voľného času Stonožka https://senica.sk/clanok/vyberove-konanie-na-riaditela-centra-volneho-casu-stonozka https://senica.sk/clanok/vyberove-konanie-na-riaditela-centra-volneho-casu-stonozka Výberové konanie na riaditeľa Centra voľného času Stonožka Wed, 13 Nov 2019 10:23:00 GMT Schválené VZN o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi https://senica.sk/clanok/schvalene-vzn-na-6-riadnom-zasadnuti-msz https://senica.sk/clanok/schvalene-vzn-na-6-riadnom-zasadnuti-msz Schválené VZN o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi Tue, 12 Nov 2019 12:39:00 GMT Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Senica https://senica.sk/clanok/informacia-o-zamere-realizacie-projektu-centra-integrovanej-zdravotnej-starostlivosti-cizs-v-meste-senica https://senica.sk/clanok/informacia-o-zamere-realizacie-projektu-centra-integrovanej-zdravotnej-starostlivosti-cizs-v-meste-senica Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Senica Wed, 06 Nov 2019 12:08:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov https://senica.sk/clanok/5590-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov https://senica.sk/clanok/5590-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Tue, 05 Nov 2019 12:15:00 GMT Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - november 2019 https://senica.sk/clanok/docasne-prerusenie-dodavky-vody-z-verejneho-vodovodu-november-2019 https://senica.sk/clanok/docasne-prerusenie-dodavky-vody-z-verejneho-vodovodu-november-2019 Dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - november 2019 Mon, 04 Nov 2019 10:32:00 GMT Pozvánka na 6. riadne zasadnutie MsZ https://senica.sk/clanok/5585-pozvanka-na-6-riadne-zasadnutie-msz https://senica.sk/clanok/5585-pozvanka-na-6-riadne-zasadnutie-msz Pozvánka na 6. riadne zasadnutie MsZ Thu, 31 Oct 2019 12:43:00 GMT Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rozšírenie kamerového systému na Mestskej polícii Senica – dodaním a montážou bezpečnostných kamier https://senica.sk/clanok/5582-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-rozsirenie-kameroveho-systemu-na-mestskej-policii-senica-dodanim-a-montazou-bezpecnostnych-kamier https://senica.sk/clanok/5582-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-rozsirenie-kameroveho-systemu-na-mestskej-policii-senica-dodanim-a-montazou-bezpecnostnych-kamier Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rozšírenie kamerového systému na Mestskej polícii Senica – dodaním a montážou bezpečnostných kamier Thu, 31 Oct 2019 08:05:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov https://senica.sk/clanok/5570-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov https://senica.sk/clanok/5570-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Mon, 28 Oct 2019 11:58:00 GMT Oznámenie výsledku výberového konania https://senica.sk/clanok/5569-oznamenie-vysledku-vyberoveho-konania https://senica.sk/clanok/5569-oznamenie-vysledku-vyberoveho-konania Oznámenie výsledku výberového konania Mon, 28 Oct 2019 11:56:00 GMT Oznámenie výsledku výberového konania https://senica.sk/clanok/oznamenie-vysledku-vyberoveho-konania https://senica.sk/clanok/oznamenie-vysledku-vyberoveho-konania Oznámenie výsledku výberového konania Thu, 24 Oct 2019 08:46:00 GMT Výzva na predloženie cenovej ponuky - Energetické audity verejných budov v meste Senica https://senica.sk/clanok/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-energeticke-audity-verejnych-budov-v-meste-senica https://senica.sk/clanok/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-energeticke-audity-verejnych-budov-v-meste-senica Výzva na predloženie cenovej ponuky - Energetické audity verejných budov v meste Senica Tue, 22 Oct 2019 13:13:00 GMT Návrh na zmenu VZN č. 64 https://senica.sk/clanok/navrh-na-zmenu-vzn-c-64 https://senica.sk/clanok/navrh-na-zmenu-vzn-c-64 Návrh na zmenu VZN č. 64 Tue, 22 Oct 2019 08:07:00 GMT Návrh na zmenu VZN č. 6 https://senica.sk/clanok/navrh-na-zmenu-vzn-c-6 https://senica.sk/clanok/navrh-na-zmenu-vzn-c-6 Návrh na zmenu VZN č. 6 Tue, 22 Oct 2019 08:04:00 GMT Návrh VZN č. 68 o miestnom poplatku za rozvoj https://senica.sk/clanok/navrh-vzn-c-68-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj https://senica.sk/clanok/navrh-vzn-c-68-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj Návrh VZN č. 68 o miestnom poplatku za rozvoj Tue, 22 Oct 2019 08:02:00 GMT