Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 10:44  //  aktualizácia: 20.10.2021 - 13:28  //  zobrazené: 105855

Úradné hodiny a kontakty

Mestský úrad Senica

Adresa: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Tel.č.: 034/651 5004,
fax: 034/657 4058, 034/657 4059

 

Číslo elektronickej schránky: E0005584772

 

Bankové účty:

Daň z nehnuteľnosti
SK59 5600 0000 0092 0051 6053

Poplatok za komunálne odpady
SK47 5600 0000 0092 0051 2001

Daň za psa
SK78 5600 0000 0092 0051 6002

Daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovacie miesto
SK55 0200 0000 0000 1982 8182

Mestské jasle
SK73 5600 0000 0092 0051 8032

Poplatky a platby - ostatné
SK78 5600 0000 0092 0051 6002

 

 

 

 

Stránkové dni a úradné hodiny od 1. marca 2017

PO

 

7.30 – 11.00

 

12.00 - 15.30

UT

 

7.30 – 11.00

 

12.00 - 15.30

ST

 

7.30 – 11.00

 

12.00 – 16.30

ŠT

 

nestránkový deň

PI

 

7.30 – 11.00

 

12.00 – 14.30


Stránkové dni  a úradné hodiny v  mesiacoch júl – august

PO

 

7.00 – 11.00

 

12.00 - 15.00

UT

 

7.00 – 11.00

 

12.00 - 15.00

ST

 

7.00 – 11.00

 

12.00 – 16.00

ŠT

 

nestránkový deň

PI

 

7.00 – 11.00

 

12.00 – 14.00


Stránkové dni a úradné hodiny Pokladne MsÚ v Senici

   

celoročne

 

júl, august

PO

 

7.30 – 11.00                  12.00 – 15.30

 

07.00 - 15.00

UT

 

7.30 – 11.00                  12.00 – 15.30

 

07.00 - 15.00

ST

 

7.30 – 11.00                  12.00 – 16.30

 

07.00 – 16.00

ŠT

 

7.30 – 11.00                 12.00 – 15.30

 

07.00 – 15.00

PI

 

7.30 – 11.00                 12.00 – 14.30

 

07.00 – 14.00

V čase od 11:00 do 12.00 hod. je polhodinová prestávka na obed.

 

 

Kontakty:

Č.dv.

Oddelenie: Meno: Priame číslo               E-mail
300 Primátor mesta Ing.Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ 6514102 primator@senica.sk
301 Sekretariát primátora Mgr. Emília VEREŠ 6514102 emilia.veres@senica.sk
         
402 Zástupca primátora Mgr. Filip LACKOVIČ 6512594 filip.lackovic@senica.sk
401 Sekretariát, podateľňa SOÚ Lívia BORSÁNYIOVÁ 6512594 livia.borsanyiova@senica.sk
201 Prednosta úradu JUDr. Marek DOŠEK 6512296 prednosta@senica.sk
200 Sekretárka prednostu Adela LANGOVÁ 6512296 adela.langova@senica.sk

EUROPE DIRECT SENICA
203 manažér centra Ing. Marek ŠTÍTNY 6516180 marek.stitny@senica.sk
203   Mgr. Alexandra BERECOVÁ 6516180 alexandra.berecova@senica.sk
Oddelenie organizačné a vnútornej správy
206 Vedúca oddelenia Mgr. Ľubica LESAYOVÁ 6510101 lubica.lesayova@senica.sk
204 ohlasovňa pobytu Mgr. Silvia KRČOVÁ 6987611 silvia.krcova@senica.sk
208 podateľňa Ľubica MACOVÁ 6987610 lubica.macova@senica.sk
208 podateľňa Eva JURÁŇOVÁ 6987610 eva.juranova@senica.sk
  prízemie informátor Ivona BARTOŇOVÁ 6515004  
207 personálne Mgr. Dagmar MATIAŠOVÁ 6987615 dagmar.matiasova@senica.sk
104 matrika, overovanie listín Mgr. Zuzana GRIMMOVÁ 6574655 zuzana.grimmova@senica.sk
104 matrika, overovanie listín Eva BARANOVÁ 6574655 eva.baranova@senica.sk
216 koordinácia nezamestnaných Mgr. Hana MELIŠOVÁ 6987645 hana.melisova@senica.sk
216 koordinácia nezamestnaných Pavol PUKANČÍK 6987645  
205 civilná ochrana, požiarny technik Bc. Branislav BEDERKA 6987608 branislav.bederka@senica.sk
213 vodič, správca budovy Vladimír ZICH 6510102 vladimir.zich@senica.sk
  údržba Peter ŠENKÁR 6987642  

Referát regionálneho rozvoja
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Ľubica KADLEC MELIŠOVÁ 6987652 lubica.melisova@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Ľuboš HAZUCHA 6987680 lubos.hazucha@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Dana JURKOVÁ 6574058 dana.jurkova@senica.sk

Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou
210 Vedúci oddelenia Mgr. Milan DIENEŠ 6987648 spravca@senica.sk
209 správa IT Peter JAMÁRIK 6987616 peter.jamarik@senica.sk
209 správa IT Ing. Slavomír BUČÁK 6987616 slavomir.bucak@senica.sk
  TIK INFOSEN Mgr. Mieroslava PAVELKOVÁ 6516459 infosen@senica.sk

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu
214 vedúca oddelenia Ing. Renáta HEBNÁROVÁ 6987613 renata.hebnarova@senica.sk
213 posudková činnosť, jednorázové dávky, opatrovateľská služba Mgr. Alena LIGASOVÁ 6510102 alena.ligasova@senica.sk
211 posudková činnosť, jednorázové dávky Mgr. Jana HOLOĎÁKOVÁ 6987664 jana.holodakova@senica.sk
211 terénny sociálny pracovník Mgr. Silvia SEKEREŠOVÁ 6987664 silvia.sekeresova@senica.sk
  vodič Jozef BLAŽEK    
212 kultúra, šport Ivan TOBIÁŠ 6987617 ivan.tobias@senica.sk
212 kultúra, šport Erika MÁŠIKOVÁ 6987617 erika.masikova@senica.sk
215 Naša Senica, hovorkyňa mesta Mgr. Tatiana MORAVCOVÁ 6987618 tatiana.moravcova@senica.sk
215 komunikácia s verejnosťou Mgr. Lucia VAJDOVÁ 6987618 lucia.vajdova@senica.sk
zasad.4.NP kronikárka Mgr. Mária Haslová   kronika@senica.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy
304 Vedúci oddelenia Ing. Ivan ŠTEFFEK 6512641 ivan.steffek@senica.sk
313 životné prostredie Ing. Jana TOMEŠOVÁ 6987622 jana.tomesova@senica.sk
310 súpisné čísla Zdenka ADAMÍKOVÁ 6987614 zdenka.adamikova@senica.sk
313 životné prostredie Ing. Mária GAVOROVÁ, PhD. 6987622 maria.gavorova@senica.sk
305 investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb  alebo technologických častí stavieb, ŠFRB Ing. René ORGOŇ 6574022 rene.orgon@senica.sk
306   Ing. Kristína VAŠÍČKOVÁ 6987623 kristina.vasickova@senica.sk
307 komunálny odpad Mgr. Tatiana ŠTEFKOVÁ 6987624 tatiana.stefkova@senica.sk
307 komunálny odpad Ing. Jana KOŠIČÁROVÁ 6987624 jana.kosicarova@senica.sk

310

životné prostredie

Jozef VALÚŠEK

6987614 jozef.valusek@senica.sk
311 doprava Ružena KARASOVÁ 6987629 ruzena.karasova@senica.sk
311 investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb  alebo technologických častí stavieb, agenda rozvoja bývania, doprava

Ing. Roman BOHUN

6987629

roman.bohun@senica.sk


Majetkovo - právne oddelenie
309 vedúca oddelenia JUDr. Gabriela OLEJÁROVÁ 6987646 gabriela.olejarova@senica.sk
308 právne záležitosti Mgr. Natália MINÁRIKOVÁ 6987663 natalia.minarikova@senica.sk
314 prevádzkový čas, farmárske trhy, samostatne hospodáriaci roľník Ing. Katarína ZÁVODNÁ MARTIŠOVÁ 6987626 katarina.zavodna@senica.sk
314 zmluvné vzťahy – pozemky Anna LUČANOVÁ 6933201 anna.lucanova@senica.sk
314 užívanie verejného priestranstva

Eva VALÁŠKOVÁ

6933200 eva.valaskova@senica.sk
312 zmluvné vzťahy – nebytové priestory, jarmok, vianočná dedina, daň z ubytovania  Bc. Roderika PETRÁKOVÁ 6987628 roderika.petrakova@senica.sk
 
Finančné oddelenie
412 Vedúci oddelenia Ing. Róbert MOZOLIČ 6512273 robert.mozolic@senica.sk
419 správa výherných prístrojov   6513319  
408 pokladňa Bc. Miroslava SAIBELOVÁ 6987631 miroslava.saibelova@senica.sk
prízemie pokladňa Božena KUCHTOVÁ 6987607 bozena.kuchtova@senica.sk
prízemie pokladňa Ing. Monika BRŇOVÁ 6987607 monika.brnova@senica.sk
409 mzdová účtovníčka Lýdia MAREŠOVÁ 6987632 lydia.maresova@senica.sk
405 Exekúcie dane znehnuteľnosti, daň za psa   6987637  
410 dane - daň z nehnuteľnosti Zuzana MANĎÁKOVÁ 6987633 zuzana.mandakova@senica.sk
410 dane - daň z nehnuteľnosti Erika KOLAJOVÁ 6987633 erika.kolajova@senica.sk
411 fakturácie Mgr. Jana FAJNOROVÁ 6987634 jana.fajnorova@senica.sk
415 školstvo Ing. Mária VÝLETOVÁ 6987653 maria.vyletova@senica.sk
417 účtovníčka Monika RIŠKOVÁ 6987644 monika.riskova@senica.sk
418 účtovníčka Hana GEMBEŠOVÁ 6987654 hana.gembesova@senica.sk
418 účtovníčka Renáta ŠMIDOVÁ 6987654 renata.smidova@senica.sk

Spoločný školský úrad
416   Mgr. Art. Martin DUDÁŠ 6987665 martin.dudas@senica.sk

Hlavný kontrolór
407 hlavná kontrolórka JUDr. Elena JANKOVIČOVÁ 6574889 elena.jankovicova@senica.sk

Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad )
405 Vedúci oddelenia - Senica Ing. Ivan NOSKO 6987649 ivan.nosko@senica.sk
404 Cerová, Častkov, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sobotište Ing. Saskia PETROVÁ 6987661 saskia.petrova@senica.sk
403 Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence Ing. Ľubomír PLANKA 6512642 lubomir.planka@senica.sk
403 Senica Ing. Miroslav ORAVEC 6987605 miroslav.oravec@senica.sk
403 Senica - ohlasovačky, Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence Ing. Gabriela MÚČKOVÁ 6513319 gabriela.muckova@senica.sk

Mestská polícia
  náčelník MsP Mgr. Jaroslav PECHA 6515886 msp@senica.sk
  sekretariát Mgr. Iveta DOBRUCKÁ 6517765 iveta.dobrucka@senica.sk
  Operačné MsP   6987636 operacne@senica.sk
  Tiesňové volanie   159  
  Chránená dieľňa   6987660  
     Ing. Dagmara CHODÚROVÁ 6987639 dagmara.chodurova@senica.sk
         

 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
               
meno: RNDr. Daniel Schikor
                tel. kontakt: 00421 48 4146759
                e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

                web: https://gdpr.somi.sk/index.php?id=80
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!