Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 01.01.2024 - 12:51  //  aktualizácia: 03.01.2024 - 12:27  //  zobrazené: 861

Novoročný príhovor primátora

Vážené Seničanky, vážení Seničania, ctení spoluobčania.

Je pre mňa veľkou cťou pozdraviť Vás v úvode nového roku 2024. Zároveň všetkým bez výnimky zaželať úspešný rok, bohatý na príjemné, šťastné a pozitívne udalosti a s čo najmenším počtom starostí. 

To, aký rok 2024 naozaj bude, v tejto chvíli nevieme a všetci sme zvedaví a plní očakávaní, čo nás v ňom stretne. Príchod nového roka môže byť tiež obdobím na prehodnotenie našich priorít a zamerania sa na to, čo je v našom živote skutočne dôležité. Môžeme si klásť otázky o tom, čo nám prináša šťastie, čo nám dáva pocit naplnenia a ako môžeme žiť autentickejší a spokojnejší život.

Na prelome rokov sa tiež často zastavujeme a zamýšľame nad tým, čo nám minulý rok priniesol. Z pohľadu samosprávy bol nesporne náročný, plný zaujímavých momentov i výziev. Pokračovali sme v rozbehnutých i nových investíciách a súbežne si pripravovali pôdu pre ďalšie, pasovali sa s kosením trávy, bojovali za záchranu detskej pohotovosti v našej Poliklinike, organizačne zabezpečovali predčasné parlamentné voľby, počas jedného roka sme ako zástupcovia samosprávy komunikovali a lobovali v prospech mesta a jeho občanov s predstaviteľmi troch vlád...

Počas uplynulého roka sme zrealizovali niekoľko desiatok investičných projektov v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur. Spomeniem modernizáciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu rozľahlého vnútrobloku na Laca Novomeského v Sotinej, rekonštrukciu parku v areáli mestského múzea, modernizáciu učební, dokončenie zateplenia ZŠ Viliama Paulíny-Tótha a materských škôl, budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov, zavedenie Smart plánu mesta Senica a mnohé ďalšie.

Dôležité investície máme naplánované aj v tomto roku. Uvediem napríklad rekonštrukciu bytovky na Janka Kráľa s mestskými bytmi, zateplenie budovy domova sociálnych služieb pre seniorov na Štefánikovej ulici, vybudovanie nového výťahu a schodiska nášho mestského zariadenia pre seniorov takisto na Štefánikovej ulici, rekonštrukciu strechy materskej školy na ul. L. Novomeského, polozapustené stojiská na odpad na Hollého ulici, pokračovanie v modernizácii verejného osvetlenia, pretože nám to významným spôsobom šetrí náklady na elektrickú energiu. Plánujeme tiež výstavbu novej telocvične v areáli druhej ZŠ, rekonštrukciu budovy našich dobrovoľných hasičov, zateplenie štvrtej ZŠ a tiež pokračovanie v ďalšej etape rekonštrukcie amfiteátra. Viac ako pol milióna eur máme vyčlenených na opravy a rekonštrukcie našich chodníkov a ciest. Celkovo plánujeme v tomto roku preinvestovať viac ako osem miliónov. Verím, že všetky plánované investície zvýšia kvalitu života v našom meste a prinesú dlhodobý prospech pre nás všetkých.

V závere mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým Vám, obyvateľom nášho mesta Senica, ktorí sa rôznymi spôsobmi a pričinením podieľate na jeho rozvoji a napredovaní. Ďakujeme, že nám dávate aktívnu spätnú väzbu. Ďakujem spolupracovníkom z mestského úradu a tiež všetkých organizácií, ktorých sme zriaďovateľom, poslancom mestského zastupiteľstva a všetkým ostatným, ktorí sa či už na dobrovoľnej báze, alebo iným spôsobom zapájajú a podporujú chod a fungovanie tak komplexného organizmu, akým samospráva je. 

Milí priatelia,

želám Vám silu na prekonávanie tohtoročných výziev v pracovnom i osobnom živote, múdrosť pri rozhodnutiach a šťastné chvíle s rodinou a priateľmi. Nech spolu tvoríme spoločenstvo plné vzájomnej úcty, porozumenia a solidarity. 
Prajem Vám úspešný a šťastný nový rok.


Martin Džačovský
primátor Senice

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!