Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 27.12.2023 - 08:22  //  aktualizácia: 10.01.2024 - 09:09  //  zobrazené: 2608

Daňové priznanie možno podať aj elektronicky do 31. januára 2024

Do 31. januára 2024 majú povinnosť všetci tí, u ktorých nastala v  roku 2023 zmena týkajúca sa dane z nehnuteľností, podať priznanie. Podať priznanie k dani z nehnuteľností môžete aj elektronicky z pohodlia domova prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Ostatní môžu poslať vyplnené a podpísané priznanie poštou alebo podať osobne na Mestskom úrade v Senici.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2024 podávajú všetci tí, u ktorých v roku 2023 nastala zmena týkajúca sa dane z nehnuteľností – napr.  predali, kúpili, darovali, zdedili, príp. nadobudli dražbou byt, dom, pozemok, príp. inú nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie. Daňové priznanie je povinný si podať ako aj kupujúci (DP vznik), tak aj predávajúci (DP zánik). Priznania je potrebné podať za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Senica a Kunov.


Zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľností

V prípade, že je občan vlastníkom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S a nemá ho u správcu dane zaevidovaný, je potrebné aj takúto zmenu nahlásiť správcovi dane v prípade, ak požaduje zníženie dane na byt alebo rodinný dom a to podaním daňového priznania k dani z nehnuteľností s prílohou na zníženie alebo oslobodenie od dane. Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % u stavieb na bývanie a bytov držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Ďalej správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % u stavieb na bývanie a bytov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov. 


Elektronické podanie priznania

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností môžu podať elektronicky:

 1. Právnické osoby – majú túto povinnosť od roku 2017
 2. Občania držiaci občiansky preukaz s elektronickým čipom

a to prostredníctvom prihlásenia do svojej elektronickej schránky cez portál slovensko.sk

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností slúžia elektronické formuláre:

Výhody elektronickej schránky pre občanov:

 • komunikácia s úradom z pohodlia domova
 • predvyplnené osobné údaje
 • možnosť priebežnej kontroly vyplňovaných údajov, vyznačené povinné polia, nápoveda
 • elektronický podpis je možný prostredníctvom občianskeho preukazu, sú na ňom uložené certifikáty pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • bez nutnosti chodenia na poštu a čakania v rade
 • prístupné 24 h denne – podanie možné v čase, ktorý občanovi vyhovuje, aj mimo úradných hodín
 • komunikácia s úradmi  zostáva uložená,  znovu si môžete svoje podania stiahnuť a prečítať, i niekoľko rokov spätne
 • okrem času šetrí občan aj na poštovnom
 • odpoveď príde elektronicky, na čo môže byť občan upozornený notifikáciou prostredníctvom sms alebo e-mailu, ak ju má nastavenú
 • nehrozí strata na pošte, či vykradnutím poštovej schránky

Podanie priznania, ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom – tlačivo na stiahnutie

Občania, ktorí nevlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom, čítačku a prístupové kódy k svojej elektronickej schránke, si môžu tlačivo stiahnuť na webovej stránke mesta Senica v menu MESTO - Mestský úrad - Žiadosti a tlačivá - Daňové priznanie k miestnym daniam.pdf

Tlačivo treba vytlačiť, vyplniť, podpísať a poslať poštou na adresu: Mestský úrad Senica, Oddelenie správy daní a poplatkov, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica.


NÁVOD ako vyplniť daňové priznanie nájdete tu:

DAŇOVÉ PRIZNANIE NA ROK .... (treba dávať rok v ktorom sa daňové priznanie podáva... čiže 2024)
Dátum vzniku a dátum zániku (treba dávať aktuálny rok ku ktorému daňová povinnosť vzniká alebo zaniká...čiže 1. 1. 2024)

Rok daňového priznania a dátumy vzniku a zániku vo videu sú len na ukážku toho čo všetko treba v daňovom priznaní vyplniť.

 

Bližšie informácie k daňovým priznaniam poskytnú zamestnanci Oddelenia správy a daní a poplatkov MsÚ Senica:

Erika Kolajová a Zuzana Manďáková

Tel. č.:  034/6987 633, 0915 704 773

E-mail: erika.kolajova@senica.sk, zuzana.mandakova@senica.sk.

PRÍLOHY

Poučenie

(pdf - 404 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!