Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, MÁJ 20, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 07.02.2024 - 16:15  //  aktualizácia: 12.02.2024 - 11:18  //  zobrazené: 1332

Mesto Senica investuje do zateplenia zariadení pre seniorov takmer dva milióny eur

Senická radnica sa pustila do náročných projektov zateplenia komplexov budov hneď dvoch zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby seniorom. V prvom prípade ide o objekt mestského Zariadenia sociálnych služieb Senica, ktorého kapacita i aktuálna obsadenosť predstavuje 50 klientov. V druhom prípade ide o veľkokapacitný Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavskej župy, v ktorom je ubytovaných viac ako 300 klientov, pričom vlastníkom budovy je mesto.

 

Spoločný objem oboch rekonštrukcií dosahuje takmer dva milióny eur a patrí medzi tohtoročné najvýznamnejšie investície mesta Senica.

 

„Zreteľne vnímam, že najväčší domov sociálnych služieb v kraji nevyzerá zvonku pekne. Z dôvodu zvýšenia kvality života seniorov, ktorí sú klientami takýchto zariadení a tiež z dôvodu významnejších energetických úspor sme sa rozhodli pristúpiť k zatepleniu objektu a dokončiť výmenu okien pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Preto sa veľmi teším, že po dlhej príprave a verejnom obstarávaní dnes začína rekonštrukcia budovy,“ uviedol na dnešnom odovzdaní stavby primátor Senice Martin Džačovský. Okrem zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmeny okien a dverí, rekonštrukcia obsiahne aj zastrešenie hlavného vchodu a rampu pre imobilných.

 

„Keďže budova patrí mestu, sme radi že jej vonkajšiu rekonštrukciu v rozsahu zateplenia a výmeny okien zastreší. Aj Trnavská župa systematicky skvalitňuje služby a vybavenie tohto zariadenia na Záhorí, a za uplynulé roky sme tu zabezpečili napríklad aj nové výťahy, obnovu kotlov, kanalizácie aj ďalšieho dôležitého vybavenia. V roku 2024 sa plánujeme pustiť do komplexnej modernizácie ďalších dvadsiatich kúpeľní. Dokopy sme na to vyčlenili skoro 700-tisíc eur,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že plánom župy je na streche budovy umiestniť aj fotovoltiku.

 

Objekt domova sociálnych služieb bol dnes (8. februára 2024) odovzdaný stavebníkovi, ktorým je firma Unistav Teplička, s. r. o. Samotné stavebné práce začnú v závislosti od poveternostných podmienok na prelome mesiacov február a marec. Predpoklad ukončenia rekonštrukčných prác je v závere tohto roka.

 

Súbežne s rekonštrukciou župného zariadenia senická radnica obnovuje a zatepľuje aj mestské Zariadenie sociálnych služieb Senica. I v tomto prípade je cieľom zníženie energetickej náročnosti stavby, modernizácia pôvodných vnútorných priestorov a vybudovanie bezbariérového vstupu zo zadnej časti objektu. Stavebno-technické riešenie zahŕňa výmenu okien a dverí, zateplenie fasády a strechy, vybudovanie nového požiarneho schodiska, výmenu vnútorného lôžkového výťahu a vybudovanie rampy pre imobilných. Financovanie investície je i pri tejto obnove zabezpečené formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, realizátorskou firmou je PALKOVIČ - SK, s.r.o.  s predpokladaným začiatkom prác v marci a ukončením v závere roka.

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica (DSS) na Štefánikovej ulici poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre tristo prijímateľov sociálnej služby. Zariadenie začalo fungovať 1. novembra 1993 ako Domov – penzión pre dôchodcov, v roku 2002 sa zriaďovateľom stal Trnavský samosprávny kraj, pričom budova zostala vo vlastníctve mesta Senica. DSS poskytuje tri druhy sociálnych služieb – domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. O vysokom záujme o jednu z poskytovaných služieb svedčí 267 záujemcov evidovaných ku koncu roka 2023.

 

Zariadenia sociálnych služieb Senica (ZSS) poskytuje sociálnu pomoc, podporu, poradenstvo a terapeutické aktivity klientom, ktorí sa ocitli v životnej kríze. Mesto Senica prevádzkuje ZSS od 15. marca 2005 v budove bývalej polikliniky na Štefánikovej ulici. Ubytovacia kapacita 50 klientov je plne obsadená - v zariadení pre seniorov je to 31 klientov, v zariadení opatrovateľskej služby 11 klientov a v útulku 8 klientov. 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!