Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 16.11.2023 - 13:58  //  aktualizácia: 16.11.2023 - 15:21  //  zobrazené: 757

Ocenili sme najlepších stredoškolských študentov

Študentský parlament mesta Senica (zastrešuje CVČ Senica) v spolupráci s mestom Senica pravidelne pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva, organizuje slávnostné oceňovanie najlepších študentov naprieč štvoricou senických stredných škôl a tiež udelenie Ceny senickej mládeže a Ceny študentského parlamentu.


Vo štvrtok 16. novembra si takého ocenenie z rúk primátora Senice Martina Džačovského, riaditeľky Centra voľného času Silvie Krišákovej, koordinátora práce s mládežou v meste Mareka Štítneho a predsedníčky Študentského parlamentu Senica Lívie Valachovičovej prevzalo spolu šestnásť študentov, laureátka Ceny Senickej mládeže – pedagogička Obchodnej akadémie Senica Katarína Šalíková a laureátka Ceny študentského parlamentu mesta Senica - gymnazistka, šéfredaktorka Študentských listov a dobrovoľníčka Ema Poláková.

 

„Kritériá pre výber najlepších študentov, s ktorými sme sa obrátili na senické stredné školy, sme mali nastavené nasledovne: najmä za vynikajúce študijné výsledky, aktivitu pri účasti na olympiádach a súťažiach, za inú reprezentáciu školy, tvorbu časopisu, za prácu v študentskej rade, v spoločenských organizáciách, za medzinárodne aktivity, a podobne,“ ozrejmuje predsedníčka študentského parlamentu L. Valachovičová.

 

„Vaša snaha a úspechy nám dávajú nádej do budúcnosti, pretože ste to vy, naši mladí občania, ktorí budete formovať cestu, ktorou sa bude nielen mesto, ale aj celá spoločnosť uberať. Chcem vyjadriť nádej, že budete pokračovať vo svojej ceste s odhodlaním a vášňou. Vaše vzdelanie a osobný rast sú kľúčovými prvkami pre budúcnosť, a sme hrdí na to, že môžeme byť svedkami vášho úspechu,“ prihovoril sa a zablahoželal oceneným študentom primátor Senice.


Spolu s primátorom sa dôležitosti potreby vytvárania vhodných podmienok a podpory pre mladých ľudí, aby si v meste Senica dokázali prestaviť svoju profesionálnu i osobnú budúcnosť, v príhovore dotkol aj koordinátor študentského parlamentu a tiež práce s mládežou Marek Štítny: „Veľa mladých ľudí uvažuje nad štúdiom v zahraničí – buď v celej dĺžke alebo po jednotlivých semestroch, čo je z pohľadu naberania skúseností iste prínosné. Dôležité však je, aby mladí ľudia videli v tejto krajine, v našom meste svoju dlhodobú a perspektívnu budúcnosť. Preto sa snažíme o vytáranie takého prostredia a takých platforiem, v ktorých sa môže senická mládež realizovať a zároveň byť súčasťou života mestskej komunity a aktívne sa na ňom podieľať.“

Oceneným študentom i čerstvým držiteľkám Ceny Senickej mládeže a tiež Ceny Študentského parlamentu mesta Senica, ktorí sa zároveň zapísali do pamätnej knihy mesta, blahoželáme!

 

Charakteristiky ocenených senických študentov pri príležitosti 17. novembra:
 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Ondrej Brodňanský

Ondrej je žiak tretieho ročníka Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách v Senici. Študuje odbor čašník, ktorý mu priniesol veľa úspechov v škole, ale aj v osobnom živote. Je to žiak usilovný, zodpovedný, spoľahlivý, ochotný a hlavne učenlivý. Má stále záujem sa oboznamovať s novými poznatkami a zlepšovať sa vo svojom odbore. Ondrej je známy ako ,,barista“. Reprezentuje školu na baristických súťažiach. Zúčastnil sa súťaže ,,Slovak Cup Barista“ junior 2023 v Nitre, v Piešťanoch, v Námestove, kde sa mu veľmi darilo. Okrem toho reprezentoval svoju školu aj v zahraničí v meste Kroměříž, kde získal cenu sympatie. Ondrej sa zúčastňuje takmer všetkých akcií, ktoré škola realizuje. Je to veľmi veselý žiak vždy s pozitívnou energiou. Veľmi pekne mu ďakujeme a držíme palce v ďalších úspechoch ako v štúdiu, tak i v osobnom živote.

 

Ľuboš Slovák

Je žiakom štvrtého ročníka v odbore kuchár cukrár. Počas celého štúdia dosahuje veľmi dobré výsledky, preto bol aj minulý rok ocenený v škole v spolupráci s autoškolou Progres. Okrem toho, že je výborným žiakom v škole, dosahuje výnimočné výsledky aj vo svojej odbornej činnosti. Má stopercentný prístup k práci, majsterka sa na neho môže vždy spoľahnúť. Získal 3. miesto v kuchárskom päťboji v kategórii Junior. Pripravoval obed pre primátorov. Aktívne sa zapája do všetkých podujatí a prezentácií, ktoré organizuje naša škola. Vo voľnom čase sa rád zdokonaľuje v pečení a miluje futbal.

 

Marek Černý

Je taktiež žiakom v odbore kuchár cukrár. Počas celé štúdium dosahuje výborné študijné výsledky. Ako jeho spolužiak bol tiež za svoje úspechy ocenený nielen školou ale aj autoškolou Progres. Taktiež získal 3. miesto na súťaži kuchársky päťboj. Zúčastňoval sa prezentácií školy a reprezentoval školu aj v Nitre v súťaži Podpor svoj odbor. Bol jedným z kuchárov, ktorí pripravovali veľký raut pre Ministerstvo obrany SR ku Dňu obrany. Spolu so svojím spolužiakom Ľubošom tvoria veľmi dobrý tím, ktorý sa snaží úspešne reprezentovať našu školu na Slovensku aj v zahraničí. Vo voľnom čase rád pečie, športuje a hrá na hudobné nástroje.

 

Bianca Závracká

Je žiačkou 4. ročníka a tohtoročná maturantka. Od druhého ročníka je členkou našej školskej rady a aktívne a zapája do všetkých akcií organizovaných školou. Vždy má dobré nápady, ktoré vie aj realizovať. Učitelia aj spolužiaci sa na ňu vždy môžu spoľahnúť. Svoje úlohy si plní svedomito. V súčasnej dobe sa pripravuje na dve veľké súťaže zo svojho odboru kozmetik. Je výbornou žiačkou a zapája sa do súťaží, najmä literárnych, a tiež bola členkou tímu z našej školy na Mladom Európanovi. Je žiačkou s výborným prospechom a reprezentuje školu na rôznych podujatiach.

      

OBCHODNÁ AKADÉMIA SENICA

Soňa Jánošíková

Maturantka Soňa je vždy usmiate dievča so srdcom na správnom mieste. Aktívna, ochotná a vždy dobre informovaná o dianí v škole, Soňka je už štvrtým rokom veľkou pomocou v Študentskej rade. Okrem toho bola dva roky členkou aj Študentského parlamentu mesta Senica, kde neváhala priložiť ruku k dielu pri príprave rôznych mládežníckych podujatí. Soňa je aktívna v triednom kolektíve

a pomáha pri organizácii školských aktivít. Je spoluautorkou projektov s názvom Participatívny rozpočet na stredných školách, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou TTSK. Projekty Soninho tímu vyhrali na našej škole 2 roky po sebe, vďaka čomu máme naše školské prostredie efektívnejšie a efektnejšie. Soňka je členkou dobrovoľného hasičského zboru vo svojej obci, kde sa zúčastňuje aj súťaží v hasičskom športe. Miluje hokej a preto absolvovala školenie hokejovej štatistiky.

 

Lucia Palanská

Lucia je žiačkou maturitného ročníka. Od počiatku svojho štúdia sa u nej prejavoval talent pre písanie na počítači. Usilovným tréningom svoj talent rozvíjala a postupne sa zdokonaľovala, čo prinieslo svoje ovocie. Lucia reprezentovala našu školu na miestnych, krajských aj celoslovenských súťažiach v písaní na počítači, úprave korektorských značiek a spracovaní informácií na počítači. Lucia je aktívna aj v triednom kolektíve a podieľala sa na zabezpečení charitatívnej zbierky Hodina deťom. Zúčastňuje sa so svojou triedou na školských športových podujatiach, pretože jej záleží na súdržnosti a upevňovaní kolektívneho ducha. Lucia bola súčasťou odbornej stáže Erasmus plus, ktorý sa uskutočnil v Prahe. Rada športuje, číta detektívky a cestuje. Po maturite plánuje študovať ekonomiku na vysokej škole.

 

Lívia Valachovičová

Lívia je žiačkou štvrtého ročníka bilingválneho štúdia. Jej organizačné a líderské schopnosti sa začali prejavovať už v prvom ročníku. Postupne sa prepracovala na pozíciu predsedníčky Študentskej rady pri OA, a tiež predsedníčky Študentského parlamentu mesta Senica. Jej všestrannosť sa prejavuje aj v rôznych ďalších aktivitách, Lívia píše články do školského časopisu EKO a je tiež členkou redakčnej rady Študentských listov. Zastupuje študentov v Rade školy a svoju školu ochotne reprezentuje aj na prezentačných akciách, napr. burza stredných škôl. Lívia sa zúčastnila odbornej stáže Erasmus plus vo Viedni. V súčasnosti pracuje na svojej striebornej medaile v programe DofE (Cena Vojvodu z Edinburgu). Má výborný prospech a po maturite by chcela ísť študovať do zahraničia. Vo voľnom čase sa venuje hre na klarinete a saxofóne a chodí vystupovať s 20 člennou hudobnou kapelou Big Band Storm.

 

Vanessa Janíková

Piatačka Vanessa je študentkou bilingválneho odboru a nádejnou tohtoročnou maturantkou. Je predsedníčkou triedy a aktívnou členkou Študentskej rady a Študentského parlamentu mesta Senica. Vanessa pomáha pri organizácii školských podujatí. Je talentovanou fotografkou a s kamerou dokáže priam zázraky. Vanessa je autorkou mnohých propagačných videí, ktoré vyrobila pre našu školu, a ktoré kolujú na sociálnych sieťach. Vďaka jej pričineniu sa o Obchodnej akadémii môžu dozvedieť žiaci aj rodičia z celého regiónu. Zúčastnila sa tiež na odbornej stáži vo Viedni, kde využila svoje jazykové aj digitálne zručnosti. Vo voľnom čase rada cestuje, venuje sa športovaniu a svojej rodine. V budúcnosti by si chcela vyskúšať štúdium v zahraničí.

      

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

Simona Kutlaková

Je študentkou 4. A triedy, Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici, kde študuje odbor škola podnikania. Simona je priateľská, komunikatívna, spoločenská a vždy ochotná pomôcť. Od 1. ročníka je členkou študentského parlamentu, kde pôsobila aj na pozícii predsedu parlamentu. Je aktívna pri organizácii rôznych školských akcií, pravidelne sa zapája do zbierok, ako Hodina deťom alebo Biela pastelka. Počas štúdia aktívne pracovala v študentskej firme ako prezidentka. V súčasnosti je podpredsedníčkou študentského parlamentu mesta Senica a aktívne prispieva do Študentských listov. Senický parlament reprezentovala aj na stáži v NR SR. Reprezentuje školu počas DOD či na burze stredných škôl. Vo voľnom čase medzi jej záľuby patrí športová streľba, ktorej sa aktívne venovala, cestovanie a práca v dobrovoľnom hasičskom zbore v obci Dojč. Simona sa zviditeľňuje svojou neustálou aktivitou, ktorá je podnetná aj pre ostatných spolužiakov.

 

Natália Čermáková

Je študentkou 4. A triedy, Súkromnej strednej odbornej školy podnikania, kde študuje odbor škola podnikania. Natália je priateľská, aktívna, skromná, zodpovedná, obľúbená v kolektíve a odhodlaná zúčastniť sa každej školskej športovej aktivity a podujatia. Odmalička je jej šport veľmi blízky. Venovala sa atletike, kde bol jej najsilnejšou stránkou vrh guľou. V tejto disciplíne sa vo svojej vekovej kategórii stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska. Natália sa 12 rokov aktívne venuje najmä futbalu, kde pôsobí ako brankárka. V minulom roku sa stala najlepšou brankárkou Slovenska. Aktuálne figuruje ako jednotka v juniorskom aj ženskom tíme. Počas roka sa objavuje aj v reprezentácii Slovenska (U19). Aktuálne takmer všetok jej voľný čas vypĺňajú každodenné tréningy a školské povinnosti študentky maturitného ročníka. Zvyšok trávi s rodinou, priateľom a kamarátmi. Natália svojím zodpovedným prístupom k povinnostiam, neustálym sa zdokonaľovaním v športe a aktívnym využívaním voľného času môže byť vzorom pre ostatných mladých ľudí.

 

Jaroslav Šubika

Je žiakom 4. C triedy v Súkromnej strednej odbornej škole podnikanie, kde študuje odbor informačné systémy a služby. Jaro je priateľský, úprimný, spoločenský, komunikatívny a vždy ochotný maturant, ktorý do školy nastúpil plný entuziazmu s veľkými očakávaniami. Od 1. ročníka až doteraz je členom študentského parlamentu, je aktívny pri organizácii rôznych školských akcií a pravou rukou triednej učiteľky. Pravidelne sa zapája do zbierok, ako sú Hodina deťom alebo Biela pastelka. Počas štúdia aktívne pracoval v študentskej firme na pozícii viceprezidenta marketingu, kde sa prezentoval najmä v škole nadobudnutými vedomosťami z grafiky. V tejto oblasti sa stále zdokonaľuje. Jaro je stálym členom reprezentačného tímu školy počas DOD či na burze stredných škôl. Vo svojom voľnom čase nezaháľa, venuje sa hudbe, v 3. ročníku nahral svoje EP a neskôr ho aj vydal na streamovacie platformy. Obľúbený šport, ktorému sa venuje, je airsoft. V rámci svojich koníčkov využíva práve vedomosti získané v škole z predmetu úvod do robotiky. Tým, že pracuje najmä na vylepšovaní airsoftových replík, dokáže si vymodelovať alebo vytlačiť časti týchto replík na ich vylepšenie. Nájde si čas na longboard, šport, prechádzky do prírody, nepohrdne ani dobrou knihou. Jara hodnotíme ako ambiciózneho študenta, ktorý sa zviditeľňuje organizovaním školských akcií a snahou neustále sa zdokonaľovať vďaka získaným vedomostiam a zručnostiam v škole.

 

Tomáš Ravas

Je žiakom 4. C triedy v Súkromnej strednej odbornej školy, kde študuje odbor informačné systémy a služby. Tomáš je komunikatívny, spoločenský, zodpovedný, obľúbený v kolektíve, vždy usmiaty a odhodlaný zúčastniť sa každej školskej akcie. Je všade tam, kde sa niečo organizuje, športuje, kde je potrebná pomocná ruka. Počas štúdia aktívne pracoval v študentskej firme, prezentoval sa svojím zodpovedným prístupom a prácou, napríklad pri tvorbe plagátov, bol zárukou zaujímavých výrobkov pri organizácii tematických školských trhov, ujal sa moderovania imatrikulácií či valných zhromaždení. Tomáš je stálym členom reprezentačného tímu školy počas DOD či na burze stredných škôl, reprezentoval školu v rôznych športových súťažiach, ako sú florbal, volejbal či futbal. Svoje meno zviditeľnil najmä na futbalových turnajoch. Aj vďaka nemu chlapčenské družstvo školy získalo 2. miesto na Župnej olympiáde v Trnave a Tomáš bol vyhlásený za najlepšieho hráča celého turnaja. Vo voľnom čase sa venuje aj ďalším športovým aktivitám, ako sú tenis, stolný tenis či cyklistika. Tomáš je svojou zodpovednosťou, prístupom k povinnostiam, učiteľom či spolužiakom vzorom pre mladých ambicióznych ľudí.

      

GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO SENICA

Erik Michalička

Erik je výnimočný študent, ktorý vyniká najmä svojou všestrannosťou a ochotou pomôcť. Má organizačného ducha a stál pri mnohých dobrých nápadoch. Či už ide o prácu v triednom kolektíve, aktívnu prácu v Študentskej rade na gymnáziu, kde pôsobí ako predseda, záujem o prácu v študentskom parlamente alebo dobrovoľnícku činnosť v organizácii Senica 2.0. Erik je študentom posledného ročníka na Gymnáziu L. Novomeského v Senici a počas celého štúdia dosahuje výborné výsledky. Je aj členom rady školy ako zástupca za žiakov. Minulý školský rok úspešne reprezentoval našu školu v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A. V nemalej konkurencii obstál veľmi dobre a obsadil 3. miesto. Ocenenie úspešného riešiteľa získal v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii zdravotníctvo a farmakológia s prácou, v ktorej sa venoval požívaniu voľne dostupných návykových látok adolescentmi. Erik so svojím družstvom získal viaceré medaily aj v športových súťažiach. Zo Župnej olympiády stredoškolákov v Trnave si spoločne odniesli bronzovú medailu za 3. miesto vo florbale. Ak Erikovi v jeho nabitom programe zvýši čas, rád si zahrá so svojimi kamarátmi frisbee alebo sa zdokonaľuje v hre na heligónke a gitare. Prístupom ku školským povinnostiam a záujmom o svoje okolie môže byť veľkým vzorom pre ostatných.

 

Richard Jačanin

Richard Jačanin je žiakom oktávy. Patrí medzi usilovných žiakov. Na hodinách sa snaží aktívne zapájať do diskusie a odpovedať na otázky profesorov. Tieto snahy sú podčiarknuté výbornými výsledkami a prospechom počas celého štúdia na gymnáziu. Počas tohto obdobia taktiež opakovane reprezentoval svoju školu na mnohých predmetových súťažiach. Na medzinárodnej dejepisnej súťaži, organizovanej gymnáziom v Chebe, dosiahol v tíme so svojimi spolužiakmi vynikajúce výsledky. Ich snaha bola ocenená aj postupom do medzinárodného kola. Skvelé výsledky dosahoval aj na fyzikálnej súťaži Náboj. Vlastnými textami sa zapája do literárnych súťaží, napríklad „Esej Jána Johanidesa“. Venuje sa aj nejednej mimoškolskej aktivite. Richard je aktívnym členom študentskej rady gymnázia. Ako dobrovoľník v organizácií Senica 2.0 sa vo svojom voľnom čase zapája do mnohých projektov zameraných na zveľadenie mesta a pomoc obyvateľom Senice. Verím, že so svojim nadšením pre život to dotiahne ďaleko a nepočujeme o ňom naposledy.

 

Jakub Fischer

Jakub je všestranným študentom oktávy. Patrí medzi najlepších študentov nielen svojej triedy, ale celého ročníka. V štúdiu vyniká najmä v prírodovedných predmetoch ako je matematika, fyzika, chémia a informatika. Nezaostáva ani v cudzích jazykoch, jeho obľúbenou je angličtina – rád v nej číta, počúva hudbu, či sleduje filmy a seriály, čo mu pomáha rozširovať si slovnú zásobu i porozumieť anglofónnej kultúre. Svoje jazykové zručnosti v angličtine potvrdil získaním certifikátu Cambridge Advanced English na úrovni C2, čo je najvyššia možná úroveň v rámci tejto certifikácie. Každoročne sa zúčastňuje mnohých vedomostných súťaží a olympiád. Najväčšie úspechy dosiahol vo Fyzikálnej olympiáde, v Zenite v programovaní a dejepisnej Historickej pátračke. Okrem týchto súťaží sa zúčastňuje aj na Fyzikálnom Náboji, Matematickom Náboji a Chemickej olympiáde. Gymnáziu pomáha pri prezentáciách a veľtrhoch stredných škôl. Jakub je rozvážny, úprimný, nekonfliktný a zodpovedný. Svoju záľubu v informačných technológiách a programovaní a záujem o fungovanie súčasných počítačov a vývoj nových trendov v tejto oblasti by chcel využiť pri štúdiu na vysokej škole.

 

Verena Pekarová

Verena Pekárová je v triede nenahraditeľným článkom. Je skvelá študentka, no študijné výsledky nie sú ani zďaleka tým jediným, v čom vyniká. Je tiež skvelá spolužiačka a kamarátka. Je milá, ústretová, priateľská ku všetkým, čo má za následok, že si s každým rozumie veľmi dobre. Nebojí sa uchopiť rolu líderky, ak je to potrebné a taktiež je priam stelesnením spoľahlivosti a zodpovednosti. Ak treba čokoľvek dôležité vyriešiť, naplánovať, zorganizovať alebo manažovať, ona je tým správnym človekom, na ktorého sa obrátiť. Obdivuhodné tiež je, že aj napriek množstvu mimoškolských aktivít si môžete byť istý, že ak budete potrebovať jej pomoc, tak si na vás vždy nájde čas a pomôže s úsmevom, láskou a radosťou. Je úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola stredoškolskej odbornej činnosti. V matematickej olympiáde to dotiahla až na kraj a v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach suverénne obsadila 1. miesto. Pravidelne sa účastní jazykovej súťaže Best in English a literárnej ceny René – Anasoft litera, v ktorej aj moderovala besedu s autormi. Taktiež nezaostáva v športoch a so svojim Frisbee tímom dosiahla nemalých úspechov. Jej pracovitosť a úspechy pri reprezentácií školy sú pre nás veľkou inšpiráciou.

 

Cena Študentského parlamentu mesta Senica: Ema Poláková

Emine životné motto je: Keď môžem, tak pomôžem. Vždy je ochotná pomôcť a aj napriek jej nabitému rozvrhu si na každého vie nájsť čas. Okrem štúdia na Gymnáziu Ladislava Novoveského je aktívnou členkou Študentského parlamentu mesta Senica a taktiež je dobrovoľníčka v Senica 2.0. Neustále sa snaží zdokonaľovať, spoznávať svoje hranice a rozvíjať svoje schopnosti na rôznych workshopoch či dokonca v Dasato Academy. Ema nie je len dobrá duša ale aj umelecká. V minulosti navštevovala literárno-dramatický odbor na základnej umeleckej škole a ešte stále sa tam venuje výtvarnému umeniu.  Už niekoľko rokov píše články do Študentských listov a stala sa aj ich redaktorkou. Emka je veľmi priateľská a aj vďaka tomu ju deti priam zbožňujú. Cez leto si namiesto odpočinku zoberie na starosť niekoľko turnusov v táboroch a deťom sa naplno venuje a spríjemňuje im ich letné dni. Emka je skutočne jedinečný človek. Vyniká svojou ambicióznosťou, ktorá by mohla byť inšpiráciou pre každého. 

 

Cena senickej mládeže: Katarína Šalíková

Katarína Šalíková je nenahraditeľným článkom pedagogického zboru Obchodnej akadémie v Senici kde je taktiež koordinátorkou Študentskej rady. Učí anglický jazyk, v ktorom vyučuje aj kreatívne písanie jazykovú odbornú prípravu, ekonomiku, či písomnú elektronickú komunikáciu. Mimo toho je aj garantkou študentského časopisu EKO. Práca s mládežou ju zabáva, napĺňa a má ju rada. Zapája študentov do rôznych projektov a s nadšením pomáha účastníkom programu DofE (cena vojvody z Edinburgu) splniť svoje ciele. Stále prichádza s novými nápadmi a inováciami. Každodenne chodí s úsmevom na tvári a rada predáva svoje bohaté vedomosti a skúsenosti študentom. Katka je profesor a koordinátor na jednotku! Veľa z nás ju podozrieva, že jej práca nie je zamestnanie, ale hobby!

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!