Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 19.09.2023 - 08:22  //  aktualizácia: 25.09.2023 - 11:37  //  zobrazené: 1408

PRIPOMÍNAME: Príspevok 100 eur pre rodičov prvákom na školské pomôcky

Pripomíname rodičom prvákov, že od 23. septembra do 31. októbra si môžu požiadať o príspevok 100 eur na preplatenie nákladov spojených s nákupom zošitov, písacích potrieb, učebníc, školských tašiek a nevyhnutných individuálnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole.

Žiadosť treba doručiť na Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu v Senici spolu s kópiou účtovných dokladov, ktoré nesmú byť staršie ako päť mesiacov a musia obsahovať vynaložené náklady na zabezpečenie nevyhnutných školských potrieb dieťaťa. 

O príspevok môže žiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v meste Senica, ktoré nastúpi na povinnú školskú dochádzku alebo rodič prváka s trvalým pobytom v meste Senica, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Tiež to môže byť fyzická osoba, ktorej bolo dieťa s trvalým pobytom v meste Senica nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti, nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. V prípade, že súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vyplatí tomu z rodičov, ktorému sa vypláca prídavok na dieťa.

Žiadosti o jednorazový finančý príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku :

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!