Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 28.12.2023 - 15:43  //  aktualizácia: 29.12.2023 - 07:31  //  zobrazené: 1364

S pyrotechnikou na Silvestra opatrne, v novom roku budú pravidlá jej používania prísnejšie

Mesto Senica patrí medzi tie mestá, ktoré sa už niekoľko rokov po sebe rozhodli neorganizovať novoročný ohňostroj. Či už išlo o „covidové“ roky s nariadenými obmedzeniami alebo dôvody ekonomické a ekologické.

„Pravidlá na používanie pyrotechnických výrobkov sú vo všeobecnosti na Slovensku dané zákonom č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, kde je v § 53 presne stanovené, aké kategórie pyrotechnických výrobkov sa smú používať. Platí, že bez predchádzajúceho súhlasu obce možno pyrotechnické výrobky používať len 31. decembra a 1. januára. Na území mesta Senica máme platné VZN č. 62 z roku 2018 o používaní pyrotechnických výrobkov, ktoré v podstate kopíruje uvedený zákon,“ prízvukuje náčelník Mestskej polície Senica Jaroslav Pecha.

Keďže legislatíva použitie pyrotechniky v posledný deň starého a prvý deň nového roku umožňuje, prosíme vás o ohľaduplnosť k prírode i bezprostrednému okoliu. Takisto v maximálne možnej miere dbajte na bezpečnosť pri manipulácii. Nezabúdajte, že hlasné a ozývajúce sa výbuchy stresujú domáce zvieratá i tie v prírode a petarda vyhodená z okna alebo balkóna, môže poškodiť lak auta či iný susedov majetok.

„Na Silvestra a na Nový rok má Mestská polícia v Senici ako zvyčajne posilnenú hliadkovú činnosť, nakoľko sa okrem preverovania jednotlivých udalostí stretávajú policajti a tiež s prípadmi, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc ľuďom, ktorí si spôsobili zranenia práve v dôsledku neopatrnej manipulácie s pyrotechnickými výrobkami,“ pripomína náčelník Ms Senica.

Na záver pripomíname, že za použitie pyrotechniky v rozpore so všeobecno-právnymi predpismi hrozí fyzickej osobe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch pokuta až do výšky 500 eur. Od 2. januára platí novela zákona o výbušninách, ktorá sprísňuje pravidlá predaja a používania pyrotechnických výrobkov. Ide o výrobky predovšetkým z kategórií F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, výmetnice, míny alebo rímske sviece. Novela tiež spresňuje čas používania zábavnej pyrotechniky na prelome rokov, a to 31. decembra od 18.00 do 24.00 a 1. januára od polnoci do druhej hodiny po polnoci.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!