Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:42  //  aktualizácia: 21.03.2019 - 11:31  //  zobrazené: 17082

Mestské výbory

Zloženie výborov v mestských častiach vo volebnom období  2018 - 2022
 

 

MsV č. 1:

Mgr. Viera Wágnerová
Mgr. Ivana Mičová
Ing. Ondrej Navrátil
Ľubica Záhumenská
Adrián Chňupa
Jozef Barkóci
Jaroslav Vašek
Jaroslav Hyža
Mgr. Stanislav Macák - MsP

 

MsV č. 2:

Mgr. Filip Lackovič
Mgr. Peter Pastucha
Vladimír Poluch
Ing. Peter Kochan
Kristína Pokorná
Dušan Eichinger
Milan Černák
Miriam Kočíšková
Ferdinand Jakubovič - MsP

 

MsV č. 3:

PhDr. Miriam Madunická, PhD.
Mgr. Ľubomír Štvrtecký
Mgr. Pavol Krutý
Ing.arch. Martin Čonka
Emília Novotníčková
Elena Šeligová
Ivan Príkopa 
Mgr. Karol Gažo
Andrej Miškovič
Ing. Roman Kalamen
Roman Ščepka - MsP

 

MsV č. 4:

Mgr. Peter Hutta
RNDr. Ľubica Krištofová
Mgr.  Filip Planka
Dáša Bartošová
Jarmila Ševčíková
Dušan Sabol
Beáta Kádeková
Marcela Bošáková
Ing. Gabriel Bartošek
Ferdinand Filip - MsP

 

MsV č. 5:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková
Mgr. Vladimír Včelka
Ľubomír Miča
Mgr. Miroslav Tehlár
Andrej Laho
Miroslav Šefčík
Anna Klempová
Anna Halásová
Mgr. Vladimír Beliš
Ing. Jozef Jánoš
Branislav Hesek – MsP

 

MsV č. 6:

Bc. Michal Šúrek
Mgr. Lenka Búzková
Mgr. Petra Morávková
Mgr. Kristína Chudá
Marek Anderle
Mgr. Katarína Šnegoňová
Peter Kapsa
Juraj Šefčík
Ing. Jozef Mikuš
Rudolf Lasica
Ľubomír Šmida - MsP


MsV č. 7:

Mgr. Martina Otrísalová
Ing. Roman Sova
Ing. Ľubica Vyletelová
Ing. Pavol Kalman
Mgr. Marta Štítna
Ing. Andrej Tomiš
PhDr. Miriam Pagerková
Ing. Jana Košičárová
Jaroslav Fodor
Mgr. Ing. Jana Skalová
Marián Halaš
Mgr. Dušan Koníček - MsP

 

MsV č. 8:

Ivan Paveska
Michal Brňa
Bc. Andrej Kudláč
Ing. Róbert Mozolič
Pavol Pukančík
Miroslav Podmajerský
Božena Kuchtová
Vladimír Držík - MsP

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!