Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 02.08.2017 - 08:51  //  aktualizácia: 15.08.2017 - 09:59  //  zobrazené: 49

2. mimoriadne zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 27.07.2017  |   zápisnica (pdf)

2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 27. júla 2017 o 15.00 hodine
vo veľkej zasadačke MsÚ v Senici /prízemie/ s týmto programom:


1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej komisie
3. Projekt „Česká cesta“ – zabezpečenie spolufinancovania projektu
4. Projekt „ Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne“ - zabezpečenie
spolufinancovania projektu
5. Projekt „Nadobudnutie budovy DHZ Senica“ – zabezpečenie spolufinancovania projektu.
6. Zánik členstva v Komisii mládeže, Voľba člena Komisie mládeže
7. Dispozície s majetkom
8. Uznesenia prijaté na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ
9. Záver.
 

VIDEOGALÉRIA

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!