Skip Navigation or Skip to Content
Titulka
publikované: 26.10.2018 - 07:50  //  aktualizácia: 11.05.2023 - 10:13  //  zobrazené: 8065

Triedenie odpadu

 

Podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 81 ods. 7 písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného prepisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka v termíne do 31. mája. Táto povinnosť sa týka zverejnenia údajov zo štatistického zisťovania ŽP 6-01, z Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, modulov 265 a 100435.

 

ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE Z OBCE ZA ROK 2022.PDF

 


Mesto Senica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá za kalendárny rok 2022 dosiahla úroveň 57,151 %.

 


Podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 81 ods. 7 písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného prepisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka v termíne do 31. mája. Táto povinnosť sa týka zverejnenia údajov zo štatistického zisťovania ŽP 6-01, z Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, modulov 265 a 100435.

ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE Z OBCE ZA ROK 2021.PDF

 


ZVEREJNENIE INFORMACIE 

Mesto Senica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá  za kalendárny rok 2021 dosiahla úroveň 52,393 %.

 


 

ZVEREJNENIE INFORMACIE

 

Mesto Senica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá  za kalendárny rok 2020 dosiahla úroveň 53,678 %.

 


 

 


ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2019 DOSIAHLA ÚROVEŇ 54,747 %

Mesto Senica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá  za kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 54,747 %.

 


ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2018 DOSIAHLA ÚROVEŇ 54,575 %

Mesto Senica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá  za kalendárny rok 2018 dosiahla úroveň 54,575 %.

 


Všetko, čo by mal každý z nás vedieť o triedení odpadu nájdete v priložených materiáloch:

 

 

  • ENVI - PAK - Jožo z triedičky

 

  • ENVI - PAK - Musí vznikať toľko odpadu?

 

  • ENVI - PAK – Triedime správne domáci odpad?

 

  • ENVI - PAK – Vzdelávame sa a separujeme s www.triedime.sk

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!