Mesto Senica
  • SK
Titulka
publikované: 09.11.2017 - 14:40  //  aktualizácia: 19.03.2019 - 10:13  //  zobrazené: 14878

Systém dočasného parkovania v meste

V súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Senica č.5 je na miestnych komunikáciách vrátane parkovísk na území mesta zavedený od 1. 7. 2012 systém dočasného parkovania vozidiel. Úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné parkovanie vozidiel sú vyznačené príslušnými zvislými aj vodorovnými značkami, ktoré upozornia vodičov, že parkovanie vozidiel je možné len po zaplatení poplatku za dočasné parkovanie vozidiel.

Oprávnením na užívanie verejného priestranstva určeného na dočasné parkovanie vozidiel je viditeľné označenie vozidla parkovacím lístkom alebo parkovacou kartou alebo zaplatenie úhrady prostredníctvom SMS.

Cena parkovacej karty za dočasné parkovanie vozidiel je 30 €/rok a 5 €/mesiac. Cena parkovacej karty pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Senica, služobných vozidiel fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb, ktoré majú sídlo v meste Senica je 20 €/rok a 3 €/mesiac.  Cena parkovacej karty pre držiteľov vozidiel, ktorí majú trvalý pobyt v meste Senica a ako darcovia krvi získali striebornú, zlatú a diamantovú Jánskeho plaketu a pre držiteľov vozidiel, ktorí dovŕšili vek 70 rokov, je 10 €/rok a 3€/mesiac.

Úhrada za dočasné parkovanie vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií sa neplatí v čase : piatok od 18.00 – pondelok do 6.00 h a v štátom uznané sviatky. 

Ročné a mesačné parkovacie karty si môžu záujemcovia zakúpiť v pokladni Mestského úradu Senica. Pri tomto je potrebné predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz a technický preukaz vozidla (resp. osvedčenie o evidencii vozidla). Držitelia vozidiel, ktorým Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vydal parkovací preukaz môžu v pokladni Mestského úradu Senica požiadať o vydanie bezplatnej parkovacej karty, pričom musia predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz, technický preukaz (resp. osvedčenie o evidencii vozidla) a platný parkovací preukaz.

 

V prípade, že vozidlo bude používať parkovacie miesto krátkodobo, je možnosť uhradiť poplatok za dočasné parkovanie vozidiel prostredníctvom SMS. Cena parkovacieho lístka je 0,50 €/hodinu. Užívateľ parkovacieho miesta môže použiť telefón všetkých operátorov, pričom mu príde spätná SMS, potvrdzujúca zaplatenie. 10 minút pred uplynutím lehoty príde užívateľovi parkovacieho miesta upozorňujúca SMS. SMS sa bude posielať na číslo 2200 (platí pre všetkých operátorov) v tvare SE A1 EČV (SE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla).

Daňový doklad o zaplatení SMS za parkovanie si môžu daňovníci vytlačiť po prihlásení na web stránke http://smslistky.sk/parking/public . Ako prihlasovacie údaje použite svoje tel. číslo a kód z textu SMS, ktorou Vám bolo potvrdené parkovné.

 

Konkrétne lokality, ktoré budú určené na dočasné parkovanie vozidiel.

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!