Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  VOĽNÝ ČAS   >  O meste
publikované: 25.05.2017 - 09:51  //  aktualizácia: 25.05.2017 - 09:51  //  zobrazené: 22973

Geografia

kontinent: EURÓPA ( stredná Európa)
štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
kraj: TRNAVSKÝ
okres: SENICA
rozloha katastra mesta Senica:  50 315 825 m2
rozloha intravilánu: 5 207 757 m2
rozloha okresu Senica: 683 680 000 m2

Mesto Senica leží na západnom Slovensku na okraji výbežku Záhorskej nížiny a na úpätí Bielych Karpát. Mesto je sídlom okresu, ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Z hľadiska regionálnej samosprávy patrí rovnako do Trnavského vyššieho územnosprávneho celku (VÚC).

Senica sa nachádza 77 km severozápadne od hlavného mesta Bratislavy, v blízkosti hraníc s Českou republikou (30 km) a Rakúskom. Podľa počtu obyvateľov patrí medzi stredne veľké slovenské mestá. Mesto je jedným z moderných, obchodno-priemyselných a kultúrnych centier regiónu Záhorie. Stredom mesta preteká rieka Teplica.

Povrch rovinného až pahorkatinného územia tvoria mlado treťohorné íly, miestami  s pieskami, ďalej pieskovce, čiastočne zlepence a štrky. Na povrchu sú hlavne štvrtohorné spraše, naviate piesky, menej nivné uloženiny a zvetraliny mladších treťohorných hornín.

Územie mesta Senice je zvlnené s priemernou nadmorskou výškou 208 m v strede mesta. Výškové rozmedzie sa pohybuje v hraniciach od 190 do 325 m nad morom.

Klimaticky územie patrí k teplej mierne vlhkej oblasti s miernou zimou, priemernou ročnou teplotou 9°C. Priemerné teploty v januári sa pohybujú v rozmedzí -2 až -3 °C  v júli 18°C, s priemerným úhrnom zrážok 600 – 700 mm.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!