Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  INŠTITÚCIE, PODNIKANIE   >  Školstvo
publikované: 12.05.2017 - 10:47  //  aktualizácia: 27.12.2023 - 13:05  //  zobrazené: 29947

Mestské jasle

Základné  INFORMÁCIE

 Adresa

 SNP 784, 905 01 Senica

 Kontakt

te. č.:    034 651 45 18

e-mail: jasle.senica@gmail.com  

 Prevádzkové hodiny

 7:00 – 16:30 / počas pracovných dní

 Kapacita jaslí

 15 detí vo veku od 1 - 3 rokov

 Vek detí

 1 – 3 roky

 Poplatok pobyt celodenný/ mesiac

 280  €

 Poplatok strava celodenný/ mesiac

 30,45 € + 5 €/mesiac režijný poplatok

 Poplatok pobyt  poldenný/ mesiac

 180  €

 Poplatok strava poldenný/ mesiac

 25,41 € + 5 €/mesiac režijný poplatok

 Spôsob platby

Do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca v pokladni  mestského úradu, alebo prevodom na číslo účtu:   9200518032/5600

Pre identifikáciu platby sa uvádza ako VS rodné číslo dieťaťa.

 Prerušenie prevádzky

V čase letných prázdnin  na 4 týždne  /mesiac august/ a v čase medzi 24. decembrom a 6. januárom je prevádzka mestských jaslí prerušená.

 Prihláška do mestských jaslí:

ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOCH VEKU DIEŤAŤA.DOCX

ŽIADOSŤ  O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOCH VEKU DIEŤAŤA.pdf

 

 

 

Detičky sú v rukách láskavého, starostlivého a kvalifikovaného PERSONÁLU

I. oddelenie  

 Dagmar Olšová

 vedúca jaslí, opatrovateľka detí

 Iveta Morávková

 opatrovateľka detí

  Bibiana Sovová

 opatrovateľka detí

   

 Štefánia Michalicová

 vedúca kuchyne

  Ľubica Zlochová

kuchárka

 

 

  Jana Marková

 upratovačka 

  Iveta Hrušecká

 upratovačka 

  Jozef Blažek

 údržbár, starostlivosř o vonkajší areál

 

Výchovno-vzdelávací PROGRAM

Organizácia režimu dňa

 

 7,00 – 8,00

 Schádzanie detí, hry a činnosti podľa voľby detí

8,00 – 8,15

 Hygiena , rozcvička

8,15 – 8,45

 Desiata

8,45 – 9,10

 Hygiena

9,10 – 9,30

 Didaktické aktivity detí, zamestnanie

9,30 – 11,00

 Príprava na pobyt vonku, pobyt  vonku – prechádzky, hry

11,00 – 11,30

 Hygiena, obed, príprava na spánok

11,30 – 14,00

 Spánok

14,00 – 14,30

 Postupné vstávanie, hygiena, olovrant

14,30 – 16,30

 Odpoludňajšie činnosti, hry podľa výberu, odovzdávanie detí

Podmienky pohybovej aktivity

 Pobyt vonku sa realizuje denne v každom ročnom období.

 V prípade nepriaznivého počasia je úmerne skrátený  alebo úplne vynechaný.

 Telesné cvičenia vykonávajú deti dvakrát denne v dopoludňajšom čase formou ranného cvičenia a v odpoludňajšom čase, po spánku, formou telovýchovnej chvíľky.

Čo sa učíme

 sociálne návyky (pravidelná hygiena, začlenenie do kolektívu), samostatne sa obliekať, stravovacie návyky (pitie z pohára, samostatne jesť), slovná zásoba (knihy, pesničky, riekanky), rozvoj myslenia pamäti (farby, tvary), pohybová výchova (zdravotné cvičenie, prechádzky, tancovanie), konštruktívne hry ( rozvoj jemnej , hrubej motoriky) hra na jednoduché hudobné nástroje, maľovanie a i.

 

Stravovanie

  Režim stravovania

 Desiata 8:15 – 8:45

 Obed    11:00 – 11:30

 Olovrant  14:00 – 14:30

  Pitný režim

 Je zabezpečovaný denne podávaním ovocných čajov a pitnej vody.

 Čaj sa pripravuje vo vlastnej kuchyni a je dopĺňaný pred podávaním jedál alebo aj častejšie, ak je potreba.

 

Zdravotná starostlivosť

  1.   

 Na zdravie vašich detí dohliadajú kvalifikované zdravotné sestry.

2.

 Pred prvým vstupom dieťaťa do mestských jaslí predkladá rodič potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve. Vydáva ho ošetrujúci lekár.

3.

 Ak dieťa počas dňa prejaví príznaky akútneho prenosného ochorenia, zabezpečujeme izoláciu dieťaťa od ostatných detí a dočasný dohľad nad ním, premeriavame teplotu,  informujeme zákonného zástupcu dieťaťa. Deťom je zabezpečený pokoj na lôžku, podávanie tekutín a teplo.

4.

 Pri príznakoch akútnych ochorení, zvýšených teplotách kontaktujeme rodičov, aby dieťa čo najrýchlejšie prevzali do domáceho/lekárskeho ošetrenia.

5.

 Prevencia prenosu ochorení je zabezpečená pravidelnou hygienou a vetraním.

6.

 Vykonávame doliečenie podávaním kvapiek, alebo liekov. Zariadenie  môžu navštevovať len  „zdravé“ deti. Podávanie liekov a kvapiek je vykonávané  aj u detí alergikov, resp. na posilnenie imunity.

7.

 Pri bežných drobných poraneniach v mestských jasliach sú používané prostriedky – Septonex, obväzy, rýchlo obväzy, rôzne druhy zásypov. Obsah lekárničiek je v súlade s požiadavkami.

 

Mami prines mi ...

1.

 Plienky (ak ešte používam)

2.

 Vlhčené utierky

3.

 Hygienické vreckovky

4.

 Prezuvky, kojeneckú fľašu

5.

 Náhradné oblečenie

6.

 Krémik na opaľovanie, krém na zadoček

7. 

 Pyžamo (je k dispozícii aj jasličkové, v prípade záujmu i oblečenie jasličkové)

 Zákaz nosenia drobných predmetov, ktoré by dieťa mohlo prehltnúť!

Naše náhradné oblečie

Deťom ponúkame náhradné oblečenie. Služba je už zahrnutá v cene mesačného poplatku. Detičky majú každý pondelok vo svojej skrinke pripravené čisté oblečenie. To im je vymieňané podľa potreby  počas celého týždňa. Deti sú stále v čistom a suchom oblečení a mamičky sú odbremenené od prania a odstraňovania škvŕn.

 

Ako vybaviť žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

  1.       

Žiadosť predkladáte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Jej súčasťou je niekoľko tlačív a potvrdení:

2.

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa - žiadosť poskytuje ÚPSVaR alebo žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

3.

Potvrdenie zariadenia o zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa - žiadosť poskytuje ÚPSVaR

4.

Kópia rodného listu dieťaťa

5.

Rozhodnutie o prijatí do jaslí – poskytujú jasle

6.

Potvrdenie o zamestnaní / príp. o návšteve školy, štúdiu

7. Čestné vyhlásenie o vlastníctve bankového účtu, ak Vám bude príspevok vyplácaný na účet - žiadosť poskytuje ÚPSVaR
8. Doklad preukazujúci úhradu jaslí  (pokladničný doklad pri platbe v mestskej pokladni príp. výpis bankového účtu)
9. Potvrdenie o úhrade s uvedenou výškou poplatkov – poskytujú jasle

 


NOVÉ HRAČKY V MESTSKÝCH JASLIACH

V mestských jasliach pribudli edukačné i cvičebné pomôcky a tiež detské hračky. „Mesto Senica bolo v koncom roka 2022 úspešné pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na nákup pomôcok a hračiek do mestských jasieľ v Národnom projekte – Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Z tohto projektu boli zakúpené do našich mestských jasieľ hračky a pomôcky pre deti ako napríklad podložky na hranie, podložky na cvičenie, pocitový chodník či drevená magnetická tabuľa,“ informovala vedúca Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu Senica Renáta Hebnárová.

Senická radnica prevádzkuje Mestské jasle pre deti od jedného do troch rokov. Kapacita tohto zariadenia je 15 detí a momentálne je plne obsadené. Na zdravie detí dohliadajú kvalifikované zdravotné sestry.

Fotogaléria: https://senica.sk/clanok/nove-hracky-v-mestskych-jasliach 

FOTOGALÉRIA

PRÍBUZNÉ ČLÁNKY

  • Nové hračky v mestských jasliach

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!