Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 22:20  //  aktualizácia: 01.08.2022 - 15:19  //  zobrazené: 22676

Petície a sťažnosti občanov

SMERNICE - PETÍCIE A SŤAŽNOSTI

 

Petície rok 2022

 

 

Číslo petície: 2.  (32162)

Počet podpisov: 10 hárkov, 120 podpisov 
Dátum prijatia petície: 
04.07.2022 (elektronicky)


Predmet petície:

Petícia za splnenie požiadaviek občanov pri plánovanej výstavbe v lokalite „Pole od Kunova“

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ing. Ivan Šteffek, OVŽPaD, 6. 7. 2022

Prijaté opatrenia:
Uvedené v odpovedi.

Poznámka: 
- 4.7.2022 doručená petícia s odstránenými nedostatkami elektronicky
- zo 120 podpisov sme nezobrali do úvahy podporu petície 12 osôb, ktoré uviedli neúplné alebo nečitateľné údaje

Dátum vybavenia/odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

01.08.2022/01.08.2022

Odpoveď na petíciu
 

Zverejnené dňa: 

01. 08. 2022 na webovom sídle

01. 08. 2022 na CUET - Centrálna elektronická úradná tabuľa - Zobrazenie dokumentu (slovensko.sk)

 

 


 

Číslo petície: 1.  (5319)

Počet podpisov:  3 hárky - 43 podpisov
Dátum prijatia petície: 09. 03. 2022
Predmet petície:

Petícia za zriadenie jednosmernej ul. na ul. Brezová a to v smere od SNP na Komenského ul. + ostatné požiadavky uvedené na str. 1/5
 

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ing. Ivan Šteffek, OVŽPaD, 14. 3. 2022

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje v celom rozsahu bodov č. 1 až č. 5

Poznámka: 

- 10.03.2022 vyzvanie na odstránenie nedostatkov
- 11.03.2022 nedostatky osobne odstránené

Dátum vybavenia/odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

14.04.2022/14.04.2022
Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

20. 04. 2022 na webovom sídle

20. 04. 2022 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7420d144-d618-43f3-81ec-511a086b968e

 

 


Petície rok 2021

Číslo petície: 1.  (1491)

Počet podpisov:  1 hárok - 15 podpisov
Dátum prijatia petície: 02. 02. 2020
Predmet petície:

Petícia za pripojenie sa na verejnú vodovodnú sieť

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ing. Ivan Šteffek, OVŽPaD, 3. 2. 2021

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
 

Poznámka: Z 15 podpisov sme nezobrali do úvahy podporu petície 2 osôb, ktoré uviedli neúplné alebo nečitateľné údaje

Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

15.03.2021/15.03.2021
Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

15. 03. 2021 na webovom sídle

15. 03. 2021 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/2cf6e08b-4df5-4838-af88-7930d8103baf 

 

 

Číslo petície: 2.  (30876)

Počet podpisov:  2 hárky - 38 podpisov
Dátum prijatia petície: 16. 07. 2021
Predmet petície:

Petícia proti užívaniu ihrísk pri Obchodnej akadémii v Senici verejnosťou

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ing. Nosko, SOÚ, 16.7.2021
 

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
 

Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

20.08.2021 / 20.08.2021

Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

20. 08. 2021 na webovom sídle

20. 08. 2021 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/717cd1f1-70a9-4246-9071-993ceffffaea

 

 

Číslo petície: 3.  (31224)

Počet podpisov:  3 hárky - 66 podpisov
Dátum prijatia petície: 21. 07. 2021
Predmet petície:

Petícia za zatvorenie prevádzky Slovenská reštaurácia CENTRUM, Čáčov
 

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Mgr. Pecha, MsP, 2.8.2021

Časť postúpená na RÚVZ Senica 2.8.2021

 

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
 

Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

24.08.2021/24.08.2021

Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

24. 08. 2021 na webovom sídle

24. 08. 2021 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/4015f8cd-6c6a-4183-bedc-3621aec36c80

 

 


Petície rok 2020

Číslo petície: 1.  (13137)

Počet podpisov:  9 hárkov - 164 podpisov
Dátum prijatia petície: 03. 03. 2020
Predmet petície:

Petícia za povolenie terasy na Robotníckej ul. v podniku CLUB 61

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

JUDr. Gabriela Olejárová, Mgr. Natália Mináriková, Majetkovo-právne oddelenie

03. 03. 2020

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
 

Poznámka: Zo 164 podpisov sme nezobrali do úvahy podporu petície 18 osôb, ktoré uviedli neúplné alebo nečitateľné údaje

Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

31.03.2020/01.04.2020
Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

31. 03. 2020 na webovom sídle

02. 04. 2020 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/f2cbd138-c509-4839-8951-58cc706692bb

 


Petície rok 2019

Číslo petície: 1.  (31632)

Počet podpisov:  2 hárky - 34 podpisov
Dátum prijatia petície: 24. 06. 2019
Predmet petície:

Petícia za zrušenie zvýšenia zábezpeky na 6 mesačnú a ponechanie 2 mesačnej

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ing. Hebnárová Renáta  Odd. soc. vecí, kultúry a športu 31.7.2019

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
 

Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

27.8.2019
Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

28. 08. 2019 na webovom sídle

28. 08. 2019 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/95491e3e-4e90-49c9-9025-e935f62ad8bc

 

 

Číslo petície: 3.  (38867)

Počet podpisov:  7 hárkov - 106 podpisov
Dátum prijatia petície: 07. 10. 2019
 

Predmet petície:

Petícia za nepovolenie terasy počas letnej sezóny na Robotníckej ul., Podnik CLUB 61

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

JUDr. Gabriela Olejárová, Majetkovo-právne odd.

08. 10. 019

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
 

Dátum vybavenia / Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

13. 11. 2019 / 14. 11. 2019

Odpoveď na petíciu

Poznámka:

Zo 106 podpisov sme nezobrali do úvahy na podporu petície 24 osôb, ktoré o sebe neuviedli úplné údaje.

Zverejnené dňa:

13. 11. 2019 na webovom sídle

13. 11. 2019 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/48366a72-61d9-4115-aa3c-64ae49e04bea

 

Číslo petície: 2.  (38866)

Počet podpisov:  8 hárkov - 111 podpisov
Dátum prijatia petície: 07. 10. 2019
Predmet petície:

Petícia za nepovolenie hudobných koncertov na Robotníckej ul. v podniku CLUB 61

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ivan Tobiáš,  Odd. soc. vecí, kultúry a športu, 08. 10. 2019

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
 

Dátum vybavenia/odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

14. 11. 2019/14. 11. 2019

Poznámka:

Zo 111 podpisov sme nezobrali do úvahy podporu petície 22 osôb, ktoré o sebe neuviedli úplné údaje
Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

14. 11. 2019 na webovom sídle

14. 11. 2019 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6f0cdd0d-eefa-4fa5-86a5-fb11c0ab862f

 

 

Číslo petície: 4.  (39064)

Počet podpisov:  11 hárkov - 196 podpisov
Dátum prijatia petície: 09. 10. 2019
Predmet petície:

Petícia za povolenie pokračovania koncertov na na Robotníckej ul. v podniku CLUB 61

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ivan Tobiáš,  Odd. soc. vecí, kultúry a športu, 10. 10. 2019

Prijaté opatrenia:
Petícii sa vyhovuje

MsP Senica bude pravidelne kontrolovať dodržiavanie verejného poriadku v okolí prevádzky Clubu 61 v čase koncertov

Dátum vybavenia/odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

14. 11. 2019/14. 11. 2019

Poznámka:

Zo 196  podpisov sme nezobrali do úvahy podporu petície 24 osôb, ktoré o sebe neuviedli úplné údaje
Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 

14. 11. 2019 na webovom sídle

14. 11. 2019 na CUET - https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/0905f7aa-3f2c-4fb0-bad4-20eced551553

 

 

 

 


Petície rok 2018

Číslo petície: 1.  (2383)

Počet podpisov:  4 hárky - 90 podpisov
Dátum prijatia petície: 07. 02. 2018

Predmet petície:
Petícia – žiadosť o výsadbu stromov, kríkov, trávy namiesto vyťatých pri amfiteátri + ďalšie pripomienky WC automat

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Tomešová, Ing. Šteffek, OVŽPDaR -  8.2.2018/Postúpená  8.2.2018 Mgr.Harnúšek MSKS

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Nebol odstránený ani jeden strom al. ker v súvislosti s výstavbou ihriska Žihadielko

Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

07. 03. 2018
Odpoveď na petíciu

Zverejnené dňa: 07. 03. 2018

 

Číslo petície: 2 (8626)

Počet podpisov:  9 hárkov - 162 podpisov
Dátum prijatia petície: 27.3.2018
Predmet petície:

Petícia proti výstavbe parkoviska na Štefánikovej ul. v Senici

Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:

Ing. Šteffek, OVŽPDaR, 6.4.2018

Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

3.5.2018

Oznámenie o vybavení

Zverejnené dňa: 4.5.2018

 

Číslo petície: 3 (11176)

Počet podpisov:  20 hárkov - 400 podpisov
Dátum prijatia petície:  4. 5.2018
Predmet petície:
Petícia za povolenie terasy v Senici pred prevádzkou  KEMI KEBAB, Senica
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
JUDr. Gabriela Olejárová a Anna Lučanová, Majetkovo-právne odd.
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje 
Zo 400 podpisov sme nezobrali do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe neuviedli úplné údaje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
28.5.2018
Oznámenie o vybavení

Zverejnené dňa: 28.5.2018

 

Číslo petície: 4 (14551)

Počet podpisov:  6 hárkov - 124 podpisov
Dátum prijatia petície:  20. 6. 2018 odovzdaná/21. 6. 2018 zapísaná
Predmet petície:
Petícia proti výstavbe komerčných budov  a parkovacích miest v lokalite IBV Mlyny, Senica
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Šteffek, OVŽPDaR, 21. 6. 2018
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje 
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
1. 8. 2018
Oznámenie o vybavení

Zverejnené dňa:  1.8.2018

 

Číslo petície: 5 (22162)

Počet podpisov:  2 hárky - 38 podpisov
Dátum prijatia petície:  24.10.2018
Predmet petície:
Petícia proti výstavbe parkoviska na Štefánikovej ul. medzi BD 707 a 709 v Senici
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Šteffek, OVŽPaD, 24.10.2018
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje 
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
15.11.2018
Oznámenie o vybavení

Zverejnené dňa: 15.11 2018

 

Číslo petície: 6 (24270)

Počet podpisov:  1 hárok - 20 podpisov
Dátum prijatia petície:  14.11.2018
Predmet petície:
Petícia za uzamknutie priestoru, alebo premiestnenie kontajnerov na iné miesto nachádzajúcich sa na Hviezdoslavovej ul. 
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Šteffek, OVŽPaD, 14.11.2018
Prijaté opatrenia:
Petícii sa vyhovuje 
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
12.12.2018

Oznámenie o vybavení

Zverejnené dňa: 12.12.2018

 

 

 


Petície rok 2017

Číslo petície: 1.  (11 590)

Počet podpisov:  4 hárky - 50 podpisov
Dátum prijatia petície: 23. 05. 2017
Predmet petície:
Petícia za zmenšenie plochy výstavby parkoviska medzi domami č. 299 a 298 na Kalinčiakovej ulici v Senici
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 26. 05. 2017
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

29. 06. 2017
Oznámenie o vybavení

 

Číslo petície: 2.  

Počet podpisov:  
Dátum prijatia petície: 03. 07. 2017
Predmet petície:
Petícia za odvolanie poslancov Mestského zastupiteľstva za obvod č. 7
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ
Prijaté opatrenia:
Petíciu nemožno vybaviť
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:

13.07.2017
Výzva na odstránenie nedostatkov petície

 

 

Petície rok 2016

 

Číslo petície: 1.  (12 469)

Počet podpisov:  1 hárok - 32 podpisov
Dátum prijatia petície: 08. 06. 2016
Predmet petície:
Petícia za zvýšenie počtu parkovacích miest pri bytovom dome 709/63, 65 na Štefánikovej ulici v Senici
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 09. 06. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
06. 07. 2016

Zápisnica o vybavení petície

 

Číslo petície: 2. (13 558)

Počet podpisov: 7 hárkov - 123 podpisov
Dátum prijatia petície: 28. 06. 2016
Predmet petície:
Petícia, v ktorej podpísaní požadujú, aby sa v Kunove nekonali diskotéky, ktoré organizuje Janka Antolová, Kunov 3, 905 01 Senica a prevádzkuje Marakanu Bar na ihrisku v Kunove
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ivan Tobiáš, 29. 06. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa čiastočne vyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
14. 07. 2016

Oznámenie o vybavení petície

 

Číslo petície: 3. (14264)

Počet podpisov: 27 podpisov
Dátum prijatia petície: 14. 07. 2016
Predmet petície:
Petícia za výrub stromov na Železničnej ulici v Senici
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Tomešová, 03. 08. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
18. 08. 2016

Odpoveď na petíciu

 

Číslo petície: 4. (16694)

Počet podpisov: 3 hárky - 102 podpisov
Dátum prijatia petície: 22. 08. 2016
Predmet petície:
Petícia za zachovanie parkovania na ul. J. Kráľa pri dome č. 736/16, 18, 20, 22
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 24. 08. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
1. odpoveď - 27. 09. 2016
2. odpoveď - 14. 11. 2016

 

 

Číslo petície: 5. (17503)

Počet podpisov: 8 hárkov - 169 podpisov
Dátum prijatia petície: 05. 05. 2016
Predmet petície:
Petícia za úpravu dopravného značenia na miestnych komunikáciách: Ul. SN, J. Kráľa, Moyzesova ul. 
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová, 07. 09. 2016
Prijaté opatrenia:
Petícii sa čiastočne vyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
10. 10. 2016

 

Číslo petície: 6. (18674)

Počet podpisov: 2 hárky - 29 podpisov
Dátum prijatia petície: 22. 09. 2016
Predmet petície:
Petícia na podporu zrušenia návrhu na odvolanie Bc. R. Janáka, náčelníka MsP Senica
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta
Prijaté opatrenia:
Petícii sa vyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
22. 09. 2016

Odpoveď na petíciu

 

Číslo petície: 7. (20989)

Počet podpisov: 2 hárky - 32 podpisov
Dátum prijatia petície: 14. 10. 2016
Predmet petície:
Petícia za zachovanie obojsmernej premávky na miestnych kominikáciách Ul. M. Nešpora a Ul. Dr. I. Horvátha
Komu bola petícia pridelená alebo postúpená na vybavenie, dátum pridelenia:
Ing. Jana Oslejová
Prijaté opatrenia:
Petícii sa nevyhovuje
Dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia petície:
25. 11. 2016

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!