Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.01.2020 - 13:42  //  aktualizácia: 09.01.2020 - 14:03  //  zobrazené: 5766

Oznámenia verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

 

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, je potrebné, aby verejní funkcionári  podali do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej a počas výkonu funkcie vždy do 30. apríla písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.    

 

Príloha: 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.pdf

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č.   Ust./2018/11  prijatým na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve v Senici konanom dňa 06.12.2018. Zároveň na tomto zastupiteľstve boli zvolení aj členovia tejto  komisie.

Komisia pracuje v zložení:

Predseda: Mgr. Ľubomír Štvrtecký

Poslanci:

Ing. Pavol Kalman

Ing. Roman Sova

Mgr. Miroslav Tehlár

RNDr. Ľubica  Krištofová

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!