Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka
publikované: 29.03.2021 - 09:57  //  aktualizácia: 18.02.2022 - 15:12  //  zobrazené: 6995

Predzáhradky

Jar je ideálnym obdobím na vysádzanie a zakladanie záhonov. Vysádzať a skrášľovať si svoje okolie môžu teraz nielen obyvatelia rodinných domov, ale aj bývajúci v bytových domoch na senických sídliskách. Viaceré bytovky majú svoje okolie už teraz pekne upravené. I mnohí ďalší by možno chceli okolie svojho bydliska skrášliť, nevedia však ako na to. Mesto Senica prichádza s novinkou, ako pomôcť pri revitalizácii tzv. predzáhradiek a pomoc od mesta bude nielen v podobe rád a odporúčaní, ale aj finančná.

 

Výsadba na verejnom priestranstve má svoje pravidlá

Ak chce niekto sadiť na verejnom priestranstve, alebo na pozemku, ktorý nie je v jeho vlastníctve, musí mať na to vždy súhlas vlastníka. Buď ide o spoločný majetok majiteľov bytov alebo o pozemok, ktorého majiteľom je mesto.  Preto samospráva prichádza s manuálom výsadieb a nastavením pravidiel výsadby na verejnom priestranstve.

 

Manuál výsadby verejných priestranstiev

V manuáli výsadieb na verejných priestranstvách nájdete pravidlá, ktoré treba dodržať pred samotnou realizáciou výsadby, postupy vysádzania, či tipy na údržbu. Zároveň tu nájdete návrhy úprav od záhradnej architektky, ako by mohla predzáhradka vyzerať. Nájdete tu zoznam rastlín vhodných na slnečné miesta, ale aj do vlhkej pôdy, či pravidlá výberu drevín. Z doterajších skúseností vieme, že ľudia vysadia malý stromček pred svojím bytovým domom, no netrvá dlho a z malého stromčeka vyrastie veľký strom, ktorý im tieni do okien, poškodzuje fasádu či siete vedúce v zemi, nadvíha koreňmi chodník a občania zrazu žiadajú o výrub. No i pri menších výsadbách prichádza k problémom, keď pracovníci technických služieb nemajú prehľad, že v trávniku pred bytovým domom bolo nedávno niečo zasadené a rastlinu pri kosení pokosia.

 

Ako postupovať, keď chcete realizovať výsadbu pred bytovým domom/na verejnom priestranstve


• výsadbu je dobré prediskutovať na domovej schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo inak získať súhlas/nesúhlas vlastníkov s výsadbou v okolí bytového domu,

• vyplňte formulár ŽIADOSŤ O SÚHLAS S VÝSADBOU alebo si ho vyzdvihnite na informáciách MsÚ Senica,

• po odsúhlasení vhodnosti druhov a umiestnenia výsadby mestom Senica, môžete realizovať výsadbu.

 

Pravidlá pri zakladaní - záhony

• pre umiestnenie záhonov vždy kontaktujte oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy mestského úradu!, umiestnenie záhonov môže kolidovať s inými zámermi pre daný priestor,

• pre mulčovanie záhonov nepoužívajte materiály ako je štrk, farebné štiepky,

• ak sa rozhodnete realizovať záhon, vždy myslite aj na jeho následnú ÚDRŽBU: tá spočíva v pravidelnom vyplievaní, odstraňovaní odkvitnutých kvetov, jarnom odstránení uschnutých častí rastlín, zálievke v obdobiach sucha.

 

 

 

PREDZÁHRADKY S PRÍSPEVKOM MESTA SENICA

 

Priložte ruky k dielu

Výsadba predzáhradky môže byť zábavná, skrášli ulicu a v lete ochladí okolie bytových domov. Vďaka vyššej zeleni spraví mesto odolnejším voči klimatickým zmenám a je dobrá aj pre vtáky a hmyz. Predzáhradky tvorí pás rastlín vysadený popri fasáde domu, najmä pri hlavných vchodoch do bytoviek, no môžu byť zakladané aj zo zadnej strany domov. Každá popínavá rastlina, šalvia alebo slnečnica spríjemní pouličnú scenériu. Spravte spolu s nami mesto pestrejším.

 

Senická radnica vyčlenila v rozpočte na tento rok prostriedky na predzáhradky

O príspevok bude môcť požiadať ktorýkoľvek občan na vytvorenie novej alebo revitalizáciu exitujúcej predzáhradky pri svojom bytovom dome. Zároveň bol na oddelení výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ spracovaný manuál výsadieb na verejných priestranstvách, ktorý stanovuje postup, ako pri realizácii takého zámeru majú občania postupovať.

Na rok 2021 boli  v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky aj  na skrášľovanie mestských predzáhradiek. Cieľom tejto mestskej novinky je pomôcť skrášliť, zútulniť a zatraktívniť verený priestor. Zároveň týmto zámerom samospráva sleduje to, že získa aktuálnu evidenciu vysádzaných plôch najmä kvôli údržbe verejnej zelene, kontrolu nad nesprávnym umiestňovaním rastlín, vysádzaním drevín na vedeniach inžinierskych sietí, v blízkosti fasád, ale aj ako prevenciu proti konfliktom a následným výrubom drevín.

 

Na čo môžete žiadať finančný príspevok?

Z finančných prostriedkov konta určeného na mestské predzáhradky bude žiadateľom zakúpený rastlinný materiál, kôra, či zemina a obyvatelia si v rámci svojej komunity svojpomocne pretvoria priestor pred panelákom na predzáhradku.

Žiadateľ má možnosť vybrať si zo 4 typov výsadbových zmesí (rôzne zloženie rastlín, rôzne farebnosti). Niektoré sú vhodné svojim zložením na slnečné stanoviská, iné zas na tienisté miesta. Zmesy majú názov ROSANNA, LEA, MELANIE a ANGELA (viď prílohy).

Podmienkou podpory je následná starostlivosť obyvateľov o novovysadenú zeleň a udržiavanie predzáhradky vo vynovenej forme.  V prípade, že záujem o poskytnutie finančných prostriedkov prevýši sumu tohtoročného rozpočtu a občania prejavia zvýšený záujem o takúto pomoc, je možné uvažovať do budúcna o jej navýšení.

S finančným príspevkom občanom môže pomôcť aj mestský výbor podávajúci návrhy na participatívny rozpočet

 

ZHRNUTIE

Dve možnosti výsadieb:

 

 

 

  • Termín na podávanie žiadostí: od 15. 4. 2021 do 15. 6. 2021.

 

  • Komunikácia so žiadateľmi a vyhodnotenie  - do 15. 7. 2021

 

  • Realizácia predzáhradiek – september, október 2021.

 

PRÍLOHY

1_ROSANNA

(pdf - 919.66 kB)
2_LEA

(pdf - 887.67 kB)
3_MELANIE

(pdf - 797.34 kB)
4_ANGELA

(pdf - 819.35 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!