Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.01.2020 - 13:42  //  aktualizácia: 11.01.2023 - 09:11  //  zobrazené: 11719

Oznámenia verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

 

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, je potrebné, aby verejní funkcionári  podali do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej a počas výkonu funkcie vždy do 30. apríla písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.    

 

Príloha: 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.pdf

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. UST/2022/8 ako 5-členná          .

Komisia pracuje v zložení:

Uznesenie č. UST/2022/9:
predseda komisie: Mgr. Ľubomír Štvrtecký
tajomník komisie: Adela Langová

členovia:

RNDr. Ľubica Krištofová
Ľubomír Miča
Ing. Pavol Kalman
Ing. Roman Sova
 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!