Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
14.05.2024
Pavol Kalman
14.05.2024
Dušan Podmajerský
08.03.2024
Ing. Ľubica Vyletelová
08.03.2024
Ing. Ľubica Vyletelová
08.03.2024
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
08.03.2024
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
08.03.2024
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
01.03.2024
Ľubica Krištofová
01.03.2024
Ľubica Krištofová
08.01.2024
Roman Sova
12.12.2023
Dušan Podmajerský
12.12.2023
Dušan Podmajerský
12.12.2023
Dušan Podmajerský
12.12.2023
Dušan Podmajerský
12.12.2023
Dušan Podmajerský

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!