Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  VOĽNÝ ČAS
publikované: 12.05.2017 - 12:07  //  aktualizácia: 13.06.2024 - 09:38  //  zobrazené: 23941

Turistické trasy

MAPA TURISTICKÝCH TRÁS

 

Senica – Kunovská priehrada (rekreačná oblasť mesta Senica) – Č – 4 km  
Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie. Začína  na hlavnej autobusovej stanici, po červenej  turistickej značke pokračuje parkom popri Záhorskej galérií k areálu tenisových kurtov. Tu sa napája na cyklochodník, ktorý sa vinie popri riečke Teplica. Na mnohých odpočinkových miestach môžeme nerušene pozorovať upokojujúcu krásu tichého toku rieky. Takto sa dostaneme do mestskej časti Kunov, ihrisko, kde je  v stojane osadená turistická mapa.    Cyklochodník nás vedie ďalej, popod hrádzu Kunovskej priehrady, ktorá bola vybudovaná v roku 1965, do samotného centra mestskej rekreačnej oblasti. Tu nás už čaká piesková pláž, prístav s vodnými bicyklami a člnmi, ihriská, bufety a reštaurácie.

Senica – Kunov – Branč – Č, Ž, M – 12 km – Chodník Viktora Beniaka
Táto trasa je pomenovaná na pamiatku zakladateľa pešej turistiky v Senici a jej okolí. V prvej časti ideme tak ako po predchádzajúcej trase. V Kunove sa dostaneme na žltú turistickú značku. Ta nás zavedie cez terénny chrbát zvaný Medzi krúžím do agátového lesíka až k rieke Myjava, ktorej tok a brehy tvoria chránené územie. V jej vodách žije bobor riečny. Žltá značka na križovatke ciest končí a modrá nás zavedie do Majera – miestnej časti obce Podbranč. Tu môžeme vidieť starý vodný mlyn, ktorý sa márne schováva pred zubom času pod storočnými lipami. Neďaleko mlyna objavíme počiatky budovania technického múzea poľnohospodárskych strojov miestneho rodáka Dušana Praženku.  Modra značka nás bezpečne zavedie, cez Podbranč – Dolnú Dolinu,  na hrad Branč. Hrad Branč bol postavený v polovici 13. storočia a slúžil ako pohraničný hrad na zaistenie bezpečnosti ciest cez Karpaty na Moravu.  

Senica – Šajdíkove Humence (pieskovňa) – Č – 5 km ( Senica,bus-Senica,vlak - 4 km , Senica,vlak-Hrušov - 3km)
Táto trasa nás zavedie na opačnú stranu Senice. Po červenej značke z autobusovej stanice ideme na železničnú stanicu. Túto cestu básnicky opísal náš národný umelec – jeden zo slávnych rodákov Senice -  Ladislav Novomeský. Keď prídeme na stanicu, na priečelí  budovy nájdeme pamätnú tabuľu na jeho počesť.  Červená značka nás vedie ďalej, cez koľajisko k budovám miestneho letiska do náručia hlbokých borovicových lesoch, ktoré rastú na naviatych pieskoch. Na okraji obce Šajdíkove Humence je pieskovňa s najkvalitnejším pieskom na Slovensku. Pre vysoký obsah kremíka sa používa na výrobu skla.

Senica - Kunovská priehrada -  Sobotište – Č – 3 km
Z Kunovskej priehrady sa veľmi ľahko, po miestnej asfaltovej ceste, dostaneme do Sobotišťa. Je jednou z najstarších obcí v oblasti Záhoria. Rozvíjala sa ako mestečko s jarmočným pravom. Jej počiatky siahajú do roku 1241. Históriu Sobotišťa veľmi ovplyvnil príchod Habánov z Moravy v roku 1547. Ešte aj dnes, v časti Habánsky dvor, môžeme vidieť pôvodnú habánsku architektúru.

Senica – Starý hrad – Č, Ž, M, Z, - 12 km
Keď prídeme po trase Chodníka Viktora Beniaka , cez Kunov a  Podbranč – Majer, do časti  Podbranč – Dolná Dolina, ocitneme sa na začiatku zelenej turistickej značky. Tá nás zavedie k poľovníckej chate Starý hrad. Dostaneme sa tak na miesta, kde sa pred viac ako 5 tisíc rokmi rozprestieralo hradisko. Ešte aj teraz sú v lesnom poraste badateľné veľké hlinené valy, ktoré tvorili opevnenie Starého hradu.

Chodník J. M. Hurbana - Z - 11,7 km
Chodník značený zelenou farbou začína pri Mestskom úrade v Senici, pokračuje Čerešňovou alejou a spevnenou poľnou cestou k mohyle J. M. Hurbana na hlbockom cintoríne. Cez obec Hlboké sa pokračuje na Košútovec a k Pamätníku popravených povstalcov Slovenského povstania 1848/49 na Horných Surovinách. Smerovník ďalej vedie turistov na kruhový objazd pred Senicou až do cieľa na autobusovej stanici. Pri príležitosti 200. výročia narodenia evanjelického kňaza, národného buditeľa a spisovateľa Jozefa Miloslava Hurbana chodník vyznačil Klub slovenských turistov Senica. 

Senica Čáčov - Rybky - Jubilejný kríž - M - 13,6 km

Sobotište – Útulňa pod Uchánkom – Č, Ž – 4 km
Túto turistickú prechádzku odporúčame hlavne rodičom s deťmi. Začína sa na námestí v Sobotišti. Po červenej značke sa dostaneme do sobotištských kopaníc – k Halabrínom. Tu odbočíme doľava na žltú značku, ktorá nás zavedie až na odbočku k útulni. Útulňu postavili občania Sobotišťa pod vedením Klubu slovenských turistov. Slávnostne bola otvorená 13. augusta 2005. Útulňa slúži tiež k tomu aby si každý mohol  vyskúšať krátky pobyt v prírode v hoci ktorom ročnom období.

Sobotište – Pecková (576 m) – Č, Z – 8 km
Vrch Pecková je viac známi medzi priaznivcami paraglidingu. Považujú ho za jeden z ideálnych kopcov pre tento šport. Peší turista ho považuje za kopec z najkrajšími výhľadmi v širokom okolí na všetky svetové strany. Astronómovia tu nachádzajú ideálne miesto na pozorovanie hviezd a západu slnka. Z námestia v Sobotišti začíname svoju púť po červenej značke až do osady Kadlečíkovci. Tu odbočíme na zelenú značku a po tridsiatich minútach stojíme na vrchole Peckovej. Ak máme šťastie a je dobrá viditeľnosť, vidíme zasnežené vrcholky Álp v Rakúsku!

Sobotište – Havran (542 m) – Ž – 7 km
Havran je vrch ale aj osada na ňom, ktorá je rozdelená chotárnou cestou na dve časti: častkovskú a sobotištskú. Osada bola oddávna cieľom nedeľných výletov obyvateľov Sobotišťa. Hlavne vtedy, keď tu prekvital chov oviec a na miestnom salaši sa dali kúpiť čerstvé výrobky z ovčieho mlieka. Aj keď oviec a salaša na Havrane niet, je stále častým cieľom turistov. Po žltej značke z námestia v Sobotišti idete proti prúdu rieky Teplica až do časti Valcha. Tam odbočíte doľava a pekným dubovým lesom sa dostanete ešte na krajšie havranské lúky. Tie vás spolu so žltou značkou zavedú do osady. Privíta vás malý, ale útulný obchodík s rôznym tovarom, kde sa môžete občerstviť a v chladnom počasí pri krbe aj zohriať.

Sobotište – veterná elektráreň Ostrý Vrch (602) – Č – 12 km
Na túto, trošku náročnejšiu túru sa vydáme opäť z námestia v Sobotišti a opäť po červenej značke. Táto značka nás cez sobotištské a vrbovské kopanice privedie pod druhý najvyšší vrch v okolí – Ostrý Vrch. Budeme sa prepletať úzkymi cestami a spoznávať krásu zachovanej kopaničiarskej architektúry. V závere našej túry prídeme k veternej elektrárni s výkonom 500 kW, ktorá stojí na Ostrom Vrchu od júla 2004.

Sobotište – náučný chodník – 2,5 km
V roku 2004 bol odovzdaný do užívania prvý náučný turistických chodník  na Záhorí – „Históriou Sobotišťa“. Dva a pol kilometra dlhý chodník prechádza obcou Sobotište a dáva tak každému návštevníkovi  možnosť získať základné informácie o jej histórií. Na deviatich informačných miestach sa zoznámite so vznikom obce, životom habánov, založením gazdovského spolku, osudom židovskej obce, ovocinárstvom, pálenicami, vodnými mlynmi,  architektúrou a históriou katolíckeho a evanjelického kostola, so vznikom Aničkinej studničky. Písomného sprievodcu po náučnom chodníku  môžete získať na námestí v novinovom stánku.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!