Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Poslanci MSZ

Mestské zastupiteľstvo 2022 - 2026

Mgr. Ivana Mičová

Mgr. Ivana Mičová


Volebný obvod: 1 - Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Družstevná, K veterine, Kruhy, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Športová, V uličke
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/ivana.micova.94 / E-mail: ivanamicova284@gmail.com / Telefón: +421 907 591 776 /

Mgr. Peter Hutta

Mgr. Peter Hutta


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Tehelná, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Nám. oslobodenia, Robotnícka, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33, 318/41, 324/53, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1370/55, 1417/62, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2556/63, 2949/39A, 3375/65
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/Mgr-Peter-Hutta-poslanec-MsZ-Senica-1847730962009858/ / E-mail: huttaptr@gmail.com / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

PhDr. Miriam Madunická, PhD.

PhDr. Miriam Madunická, PhD.


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Tehelná, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Nám. oslobodenia, Robotnícka, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33, 318/41, 324/53, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1370/55, 1417/62, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2556/63, 2949/39A, 3375/65
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/miriam.madunicka / E-mail: mmadunicka@azet.sk / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Filip Lackovič


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Tehelná, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Nám. oslobodenia, Robotnícka, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33, 318/41, 324/53, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1370/55, 1417/62, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2556/63, 2949/39A, 3375/65
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/filip.lackovic.79 / E-mail: lackovic.fil@gmail.com / Telefón: +421 907 682 048 /

RNDr. Ľubica Krištofová

RNDr. Ľubica Krištofová


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Tehelná, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Nám. oslobodenia, Robotnícka, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33, 318/41, 324/53, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1370/55, 1417/62, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2556/63, 2949/39A, 3375/65
Politická strana: Starostovia a nezávislí kandidáti
Facebook: https://www.facebook.com/lubica.kristofova.1 / E-mail: kristofova.lubica@zupa-tt.sk / Telefón: +421 905 297 374 /

Mgr. Peter Pastucha

Mgr. Peter Pastucha


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Tehelná, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Nám. oslobodenia, Robotnícka, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33, 318/41, 324/53, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1370/55, 1417/62, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2556/63, 2949/39A, 3375/65
Politická strana: Demokrati
Facebook: https://www.facebook.com/peter.pastucha.3557 / E-mail: mgrpeter9@gmail.com / Telefón: +421 905 820 161 /

Ing. arch. Martin Čonka

Ing. arch. Martin Čonka


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Tehelná, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Nám. oslobodenia, Robotnícka, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33, 318/41, 324/53, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1370/55, 1417/62, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2556/63, 2949/39A, 3375/65
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: https://www.facebook.com/cecenec77 / E-mail: martin.conka77@gmail.com / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

Mgr. Ľubomír Štvrtecký

Mgr. Ľubomír Štvrtecký


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Tehelná, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Nám. oslobodenia, Robotnícka, Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17, 313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33, 318/41, 324/53, 474/30, 476/20, 482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1370/55, 1417/62, 1417/64, 1562/61A, 1563/32A, 2556/63, 2949/39A, 3375/65
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: / E-mail: stvrtecky.lubomir@rsms.sk / Telefón: +421 905 593 911 /

MUDr. Andrej Papp

MUDr. Andrej Papp


Volebný obvod: 3 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, Slnečná, Sotinská, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, J. Mudrocha, Sadová, L. Novomeského 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 1217/84, 1217/86, 1217/88, Gen. L. Svobodu,Sv. Cyrila a Metoda,Sv. Gorazda, S. Jurkoviča, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: / E-mail: nesúhlasí so zverejnením / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

Ing. Jarmila Barcaj Drinková

Ing. Jarmila Barcaj Drinková


Volebný obvod: 3 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, Slnečná, Sotinská, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, J. Mudrocha, Sadová, L. Novomeského 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 1217/84, 1217/86, 1217/88, Gen. L. Svobodu,Sv. Cyrila a Metoda,Sv. Gorazda, S. Jurkoviča, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/jarmila.drinkova.1 / E-mail: jarmila.drinkova@gmail.com / Telefón: +421 907 776 526 /

Mgr. Lenka Včelková

Mgr. Lenka Včelková


Volebný obvod: 3 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, Slnečná, Sotinská, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, J. Mudrocha, Sadová, L. Novomeského 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 1217/84, 1217/86, 1217/88, Gen. L. Svobodu,Sv. Cyrila a Metoda,Sv. Gorazda, S. Jurkoviča, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: / E-mail: nesúhlasí so zverejnením / Telefón: +421 918 484 593 /

Mgr. Vladimír Včelka

Mgr. Vladimír Včelka


Volebný obvod: 3 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, Slnečná, Sotinská, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, J. Mudrocha, Sadová, L. Novomeského 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 1217/84, 1217/86, 1217/88, Gen. L. Svobodu,Sv. Cyrila a Metoda,Sv. Gorazda, S. Jurkoviča, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: Strana zelených Slovenska
Facebook: / E-mail: nesúhlasí so zverejnením / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

Ľubomír Miča

Ľubomír Miča


Volebný obvod: 3 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, Slnečná, Sotinská, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, J. Mudrocha, Sadová, L. Novomeského 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 1217/84, 1217/86, 1217/88, Gen. L. Svobodu,Sv. Cyrila a Metoda,Sv. Gorazda, S. Jurkoviča, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: Demokrati
Facebook: https://www.facebook.com/lubomir.mica.1 / E-mail: lubomir.mica60@gmail.com / Telefón: +421 905 347 154 /

Mgr. Kristína Chudá

Mgr. Kristína Chudá


Volebný obvod: 3 - Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, Slnečná, Sotinská, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, J. Mudrocha, Sadová, L. Novomeského 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, 1217/84, 1217/86, 1217/88, Gen. L. Svobodu,Sv. Cyrila a Metoda,Sv. Gorazda, S. Jurkoviča, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: nezávislá kandidátka
Facebook: https://www.facebook.com/kristie.chuda / E-mail: kristi.chuda@gmail.com / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

Ing. Roman Sova

Ing. Roman Sova


Volebný obvod: 4 - Štefánikova 696/3, 700/11, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B, Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B, 3597/73, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
Facebook: https://www.facebook.com/roman.sova.5 / E-mail: romofin.sro@gmail.com / Telefón: +421 905 387 081 /

Ing. Pavol Kalman

Ing. Pavol Kalman


Volebný obvod: 4 - Štefánikova 696/3, 700/11, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B, Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B, 3597/73, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
Facebook: https://www.facebook.com/pavol.kalman / E-mail: pavol.kalman@gmail.com / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

Ing. Ľubica Vyletelová

Ing. Ľubica Vyletelová


Volebný obvod: 4 - Štefánikova 696/3, 700/11, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B, Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B, 3597/73, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
Facebook: https://www.facebook.com/lubica.vyletelova / E-mail: vyletelova.lubica@damposro.sk / Telefón: +421 904 127 273 /

Mgr. Branislav Grimm

Mgr. Branislav Grimm


Volebný obvod: 4 - Štefánikova 696/3, 700/11, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B, Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B, 3597/73, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: nezávislý kandidát
Facebook: / E-mail: branislav.grimm@gmail.com / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

Dušan Podmajerský

Dušan Podmajerský


Volebný obvod: 5 - Brestové, Dolné Suroviny, Hlbocká cesta, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Kunov
Politická strana: Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie
Facebook: / E-mail: dusan.podmajersky@kunowskymajer.sk / Telefón: nesúhlasí so zverejnením /

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!