Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:40  //  aktualizácia: 12.04.2023 - 15:50  //  zobrazené: 27915

Materiály a termíny MsZ

 

 

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023

 

 

Mestská rada:              Mestské zastupiteľstvo:

 

31.01.2023 - utorok                           09.02.2023 - štvrtok                               

23.03.2023 - štvrtok                           04.04.2023 - utorok

06.06.2023 - utorok                           15.06.2023 - štvrtok

 

Mestské zastupiteľstvo :

 

2. zasadnutie MsZ – 09.02.2023

 

 • Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
 • Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení
 • Návrh na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2022
 • Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2021 a zámery organizácie
 • Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2022
 • Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2022
   
  3. zasadnutie MsZ - 04.04.2023
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Senica za rok 2022
 • Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2022
 • Inventarizácia majetku k 31.12.2022
 • Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta
 • Schvaľovanie žiadostí o dotáciu z Fondu PRO Senica
   
  4. zasadnutie MsZ - 15.06.2023
 • Správa o stave nezamestnanosti
 • Výročná správa Technických služieb, a.s. za rok 2022
 • Výročná správa Mestského podniku služieb, spol. s r.o. za rok 2022
 • Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2022
 • Výročná správa Polikliniky Senica, n.o. za rok 2022
 • Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2022
 • Návrh sobášnych dní na rok 2023
 • Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2023
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023
 • Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2023

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ je z organizačných a operatívnych dôvodov možná.

 

                                                     

   

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 12 ods.12 zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  vydáva Rokovací  poriadok Mestského zastupiteľstva v Senici v znení  neskorších zmien a doplnkov.

 

 

 

PRÍLOHY

2023_Materialy_3.MsZ

(zip - 21.23 MB)
2023_Materialy_2.MsZ

(zip - 29.12 MB)
2023_Materialy_1.MsZ

(zip - 16.22 MB)
2022_Ustanovujuce_MsZ

(zip - 558.74 kB)
2022_Materialy_25.MsZ

(zip - 27.81 MB)
2022_Materialy_24.MsZ

(zip - 43.75 MB)
2022_Materialy_23.MsZ

(zip - 33.34 MB)
2022_Materialy_22.MsZ

(zip - 2.17 MB)
2022_Materialy_21.MsZ

(zip - 10.87 MB)
2021_Materialy_20.MsZ

(zip - 10.66 MB)
2021_Materialy_19.MsZ

(zip - 14.76 MB)
2021_Materialy_18.MsZ

(zip - 31.88 MB)
2021_Materialy_17.MsZ

(zip - 39.32 MB)
2021_Materialy_16.MsZ

(zip - 31.22 MB)
2021_Materialy_15.MsZ

(zip - 14.02 MB)
2020_Materialy_13.MsZ

(zip - 8.03 MB)
2020_Materialy_12.MsZ

(zip - 21.88 MB)
2020_Materialy_11.MsZ

(zip - 39.18 MB)
2020_Materialy_10.MsZ

(zip - 45.25 MB)
2020_Materialy_9.MsZ

(zip - 15.98 MB)
2020_Materialy_8.MsZ

(zip - 17.44 MB)
2019_Materialy_7.MsZ

(zip - 18.3 MB)
2019_Materialy_6.MsZ

(zip - 20.66 MB)
Materiály k 5.MsZ 2019

(zip - 22.96 MB)
Materiály k 4.MsZ 2019

(zip - 28.45 MB)
Materiály k 3.MsZ 2019

(zip - 19.48 MB)
Materiály k 24.MsZ 2018

(zip - 13.57 MB)
Materiály k 23.MsZ 2018

(zip - 18.24 MB)
Materiály 16 MsZ 2017

(zip - 11.04 MB)
Materiály 15 MsZ 2017

(zip - 9.21 MB)
Materiály 2016 - I

(zip - 38.17 MB)
Materiály 2016 - II

(zip - 40.52 MB)
Materiály 2015

(zip - 49.36 MB)
Materiály 2014

(zip - 49.7 MB)
Materiály 2013

(zip - 49.87 MB)
Materiály 2012

(zip - 47.84 MB)
Materiály 2011

(zip - 32.98 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!