Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 20:59  //  aktualizácia: 01.03.2019 - 11:13  //  zobrazené: 47127

Primátor mesta

 
Primátorom mesta Senica bol v komunálnych voľbách na volebné obdobie 2018 - 2022 zvolený Ing. Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ.

Postavenie mesta, postavenie a kompetencie orgánov mesta, povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta, v pracovnoprávnych vzťahoch mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Kontaktovať ho môžete:

e-mailom: primator@senica.sk

tel: 034/ 651 4102

fax: 034/ 657 4058

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!