Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  INŠTITÚCIE, PODNIKANIE   >  Záchranné zložky
publikované: 12.05.2017 - 10:56  //  aktualizácia: 26.05.2017 - 07:55  //  zobrazené: 21973

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici vzniklo 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici je začlenené v organizačnej štruktúre Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave. 

Okresné riaditeľstvo riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na území okresu Senica a zabezpečuje činnosť dvoch hasičských staníc, hasičskej stanice v Senici a hasičskej stanice v Kútoch. Okresné riaditeľstvo má dve oddelenia, oddelenie požiarnej prevencie, ktoré sa nachádza v budove okresného riaditeľstva a oddelenie operatívno technické, ktoré sa nachádza v budove hasičskej stanice v Senici.

Navštíviť nás môžete v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00.

Vymenovaný na zastupovanie riaditeľa OR HaZZ v Senici je plk. Ing. Ondrej Hurbanis

 Naše kontaktné údaje sú:

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici

Priemyselná 282/22, 905 01 Senica

Telefón: +421346512225

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!