Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Poslanci MSZ

Mestské zastupiteľstvo 2014 - 2018

Mgr. Ivana Mičová

Mgr. Ivana Mičová


Volebný obvod: 1 - Čáčov
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: ivanamicova284@gmail.com / Telefón: +421 907 591 776 /

Ing. Emília Wágnerová

Ing. Emília Wágnerová


Volebný obvod: 1 - Čáčov
Politická strana: SMER-SD
Facebook: / E-mail: wagnerova.emilia@gmail.com / Telefón: /

Mgr. Peter Pastucha

Mgr. Peter Pastucha


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Tehelná
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: mgrpeter9@gmail.com / Telefón: +421 905 820 161 /

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Filip Lackovič


Volebný obvod: 2 - Kalinčiakova, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Tehelná
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: lackovic.fil@gmail.com / Telefón: +421 907 682 048 /

Bc. Pavol Krutý

Bc. Pavol Krutý


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: me@palikruty.com / Telefón: +421 905 242 182 /

Ing. arch. Martin Čonka

Ing. arch. Martin Čonka


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: martin.conka77@gmail.com / Telefón: /

Mgr. Marián Žúrek

Mgr. Marián Žúrek


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: marian.zurek.1@gmail.com / Telefón: +421 948 529 828 /

Ing. Peter Švec

Ing. Peter Švec


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: peter.svec@atis.sk / Telefón: +421 905 716 052 /

Mgr. Peter Hutta

Mgr. Peter Hutta


Volebný obvod: 4 - Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: huttaptr@gmail.com / Telefón: +421 905 544 973 /

RNDr. Ľubica Krištofová

RNDr. Ľubica Krištofová


Volebný obvod: 4 - Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Politická strana: SZS
Facebook: / E-mail: kristofova.lubica@zupa-tt.sk / Telefón: +421 905 297 374 /

Ing. Daša Bartošová

Ing. Daša Bartošová


Volebný obvod: 4 - Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: b.dasa.b@gmail.com / Telefón: +421 905 959 477 /

Mgr. Vladimír Včelka

Mgr. Vladimír Včelka


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: vcelakiki1@pobox.sk / Telefón: +421 915 959 064 /

Mgr. Jakub Nedoba

Mgr. Jakub Nedoba


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: jakub.nedoba@gmail.com / Telefón: +421 903 686 910 /

Ing. Stanislava Halašová

Ing. Stanislava Halašová


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: haki@se.psg.sk / Telefón: +421 907 779 729 /

Ing. Jarmila Drinková

Ing. Jarmila Drinková


Volebný obvod: 5 - J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: jarmilka44@atlas.sk / Telefón: +421 907 776 526 /

Ing. Martin Lidaj

Ing. Martin Lidaj


Volebný obvod: 6 - L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: SMER-SD
Facebook: / E-mail: martinlidaj@gmail.com / Telefón: +421 905 505 327 /

Ing. Mgr. Martin Džačovský

Ing. Mgr. Martin Džačovský


Volebný obvod: 6 - L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: martin@aal.sk / Telefón: +421 34 6515097 /

Ing. Ján Hurban

Ing. Ján Hurban


Volebný obvod: 6 - L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: Sme rodina
Facebook: / E-mail: janhurban82@gmail.com / Telefón: /

MUDr. Jozef Gembeš

MUDr. Jozef Gembeš


Volebný obvod: 6 - L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: mudr.gembes@stonline.sk / Telefón: +421 905 779148 /

Ing. Elena Valášková

Ing. Elena Valášková


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: valaskova.senica@gmail.com / Telefón: +421 918 610 566 /

Ing. Roman Sova

Ing. Roman Sova


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: sovaroman@stonline.sk / Telefón: +421 905 387 081 /

Ing. Ľubica Vyletelová

Ing. Ľubica Vyletelová


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: vyletelovalubica@stonline.sk / Telefón: +421 904 127 273 /

Ing. Pavol Kalman

Ing. Pavol Kalman


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: pavol.kalman@gmail.com / Telefón: /

Jaroslav Kaščák

Jaroslav Kaščák


Volebný obvod: 7 - Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: j.kascak@tssenica.sk / Telefón: +421 905 493 471 /

Ivan Paveska

Ivan Paveska


Volebný obvod: 8 - Brestové, Kunov
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: ivan.paveska@atlas.sk / Telefón: +421 917 378 902 /

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!