Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.11.2017 - 15:24  //  aktualizácia: 10.11.2017 - 15:25  //  zobrazené: 76

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo výmere 73 m2 pozemku reg. C KN p.č. 3153/1, druh pozemku záhrady, vo výmere 3815 m2 v k.ú. Senica žiadateľovi: Mgr. Viera Vávrová

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!