Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2017 - 14:39  //  aktualizácia: 20.11.2017 - 14:41  //  zobrazené: 152

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok -

pozemky v k.ú. Senica:

- časť pozemku o výmere 12,0 m2 parc.č. 722/2 registra C KN o celkovej výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria,

- časť pozemku o výmere 9,0 m2 parc.č. 669/1 registra C KN o celkovej výmere 35052 m2, druh pozemku ostatné plochy,

- časť pozemku o výmere 7,0 m2 parc.č. 1455/1 registra C KN o celkovej výmere 68777 m2, druh pozemku ostatné plochy,

- časť pozemku o výmere 9,0 m2 parc.č. 72 registra E KN o celkovej výmere 9167 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

spoločnosti AGRO – AZ+ s.r.o.

PRÍLOHY

najom_Agro_AZ

(pdf - 338.72 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!