Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 10:08  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 10:11  //  zobrazené: 98

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časti v celkovej výmere 100 m2 (2 x 50 m2) pozemku p.č. 146/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 28 099 m2 v kat. území  Senica: spoločnosti: DESPERADO s.r.o.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!