Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.02.2018 - 10:46  //  aktualizácia: 09.02.2018 - 10:47  //  zobrazené: 115

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo výmere 73 m2 pozemku reg. C KN p.č. 3153/1, druh pozemku záhrady vo výmere 3815 m2 v k.ú. Senica žiadateľke: Mgr. Viera Vávrová

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo výmere 73 m2 pozemku reg. C KN p.č. 3153/1, druh pozemku záhrady vo výmere 3815 m2 v k.ú. Senica žiadateľke: Mgr. Viera Vávrová

PRÍLOHY

najom_Viera_Vávrová

(pdf - 700.45 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!