Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 25.01.2018 - 13:05  //  aktualizácia: 25.01.2018 - 14:03  //  zobrazené: 350

Poznáte osobnosť z oblasti pedagogiky, kultúry a umenia, ktorá si zaslúži ocenenie?

 

Vážení občania a organizácie!

Mesto Senica každoročne oceňuje osobnosti pedagogiky, kultúry a umenia, ktoré za predchádzajúci rok dosiahli v oblasti školstva, kultúry a práce s deťmi a mládežou mimoriadne úspechy a výborné výsledky.

Oceňovaní pedagogickí pracovníci vynikajú v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych prístupov vo výchovno – vzdelávacom procese, mimoškolských aktivít. Dlhoročnou pôsobnosťou v školstve, odbornou a intenzívnou činnosťou, nadpriemernou prácou so žiakmi a študentmi sa podieľajú na ich úspechoch na rôznych súťažiach.

V oblasti kultúry sú oceňované osobnosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta, reprezentujú ho za hranicami okresu i štátu, vynikajú úspechmi v oblasti svojej umeleckej pôsobnosti na profesionálnej i amatérskej úrovni, venujú sa odbornej činnosti a práci s deťmi a mládežou.
 

Poznáte osobnosť hodnú na ocenenie v oblasti pedagogiky, kultúry a umenia? Možno sa aj vo vašej organizácii alebo vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá by si toto spoločenské uznanie zaslúžila – neváhajte a podajte nám návrh.
 

Vaše nominácie so stručnou charakteristikou očakávame na adrese: Mestský úrad Senica, ul. Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica , prípadne na e-mailovej adrese: maria.vyletova@senica.sk v termíne do 26. februára 2018.

Slávnostné ocenenie pedagogických, kultúrnych a umeleckých osobností sa plánuje v mesiaci marec 2018.

 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru
a Zbor pre občianske záležitosti mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!