Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 30.11.2017 - 12:42  //  aktualizácia: 04.12.2017 - 11:08  //  zobrazené: 776

Rokovanie o doprave

Vo štvrtok 23. novembra prebehli na Mestskom úrade v Senici rokovania o dopravnej situácii a zámeroch mesta v tejto oblasti s viacerými zainteresovanými inštitúciami. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej správy ciest, odboru dopravnej politiky TTSK, zástupcovia Krajského dopravného inšpektorátu, Správy a údržby ciest TTSK, odboru dopravy a pozemných komunikácii Okresného úradu Senica, Okresného dopravného inšpektorátu a zástupcovia spoločnosti Alfa 04, ktorá vypracovávala štúdiu realizovateľnosti plánovaného obchvatu Holíč – Senica - Jablonica –Trstín – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou. Cieľom rokovania bolo zhodnotiť doterajšiu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán a dohodnúť sa na ďalších krokoch.

 

OBCHVAT

Vedenie mesta zástupcov SSC požiadalo o informácie, týkajúce sa pripravovanej výstavby obchvatu Holíč – Senica – Trstín – Hrnčiarovce nad Parnou. Štúdia realizovateľnosti je vypracovaná a bola predložená na prerokovanie ministerstvu dopravy a financií. Ministerstvá predložili svoje pripomienky, ktoré spracovateľ štúdie realizovateľnosti zapracuje do dokumentácie. Vypracovaná štúdia podlieha ďalším analýzam. Záverečné prerokovanie je plánované na jar budúceho roka.

SSC požiada MD SR o zabezpečenie finančných prostriedkov na vypracovanie štúdie EIA - Posudzovania vplyvov na životné prostredie na r. 2018. SSC musí tiež zaktualizovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby obchvatu mesta Senica. V roku 2018 sa  bude pokračovať prácami na príprave stavby. Potešiteľné je aspoň to, že práce na dokumentácii prípravy obchvatu nie sú zastavené, ale pokračujú. Mesto Senica je pri príprave materiálov kedykoľvek nápomocné, len aby sa práce urýchlili.

 

OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA NA HURBANOVEJ ULICI

Na rokovaní zástupcovia mesta upozornili  SSC aj na hroziaci havarijný stav cesty v smere od Jablonice do Holíča  a najmä okružnej križovatky na Hurbanovej ul. pri Tescu – Family centre. no Keďže vlastníci ciest nemajú dostatok finančných prostriedkov, riešené sú v súčasnosti len havarijné situácie. Samospráva má pripravenú vizualizáciu na revitalizáciu stredových ostrovčekov, s ich realizáciou sa počíta v priebehu roka 2018.

 

REKONŠTRUKCIA CESTY SENICA -  KUNOV

Mesto spolu s TTSK pripravilo návrh Zmluvy o spolupráci pri riešení rekonštrukcie cesty II/500 Sotina – Kunov. Je to cesta vo vlastníctve VÚC a jej rekonštrukcii bráni neusporiadanie pozemkov pod plánovaným rozšírením komunikácie. Na stretnutí padli návrhy ako tento dlhoročný problém konečne vyriešiť. Je to hlavný ťah na mesto Myjavu, do Kunova, RO Kunov, do záhradkárskej osady.

 

CHODNÍKY V ČÁČOVE

Vedenie mesta informovalo zástupcov TTSK o zámere mesta opraviť chodníky v mestskej časti Čáčov. Mesto Senica chce opraviť chodníky v roku 2018 a túto investíciu zapracovalo aj do návrhu rozpočtu na budúci rok. Obrubníky sú súčasťou cesty, z toho dôvodu zástupcovia TTSK prisľúbili, že sa budú touto problematikou zaoberať. 

 

PREPOJENIE CIEST II/500 a III/1150

Jednou z tém bolo i začatie stavby TTSK Prepojenie ciest II/500 a III/05117 (III/1150), a to chráničkou plynovodu na križovatke ciest Kunov – Prietrž.

 

Mesto Senica sa intenzívne zaoberá riešením dopravnej situácie. Niet mesiaca, aby sme osobne nerokovali, neurgovali i písomne nekomunikovali s niektorou z týchto inštitúcií,“ povedal po stretnutí primátor mesta Branislav Grimm. 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!