Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 20.07.2021 - 14:42  //  aktualizácia: 20.07.2021 - 14:44  //  zobrazené: 601

Situačné správy z hlásení od 12. 07. – 18. 07. 2021

 

 

  1. Dňa 12.07.2021 v čase o 07.38 hod. bol stálou službou MsP prijatý telefonát zo Zdravotnej poisťovne na Štefánikovej ulici, v ktorom bolo oznámené, že sa pred ich vchodom do poisťovne nachádza muž, ktorý búcha celou silou do okien a dverí. Po príchode hliadky na miesto bol muž predvedený na MsP za účelom zistenia totožnostia k podaniu vysvetlenia. Bolo zistené, že sa jedná o Mariána M. z obce Koválov, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Menovaný bol riešený za priestupok podľa § 47 ods.1 písm. c)Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a uložená bloková pokuta nezaplatená na mieste vo výške 30,-€.

  2. Dňa 12.07.2021 o 23.00 hod.prijala stála služba telefonát z OO PZ Senica so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti RZP pri ošetrení muža, ktorý si chce ublížiť. Hliadka na mieste zistila jeho totožnosť, muž bol upokojený, ošetrený a následne RZP prevezený do NsP Skalica.

  3. Dňa 13.07.2021 o 17.00 hod. bola hliadka mestskej polície požiadaná z OO PZ o preverenie oznámenia ohľadom krádeže tovaru z predajne na Hurbanovej ulici, kde mali doposiaľ nezistené osoby odcudziť tovar vo výške 300,-€. Na základe popisu osôb bola vykonaná hliadkou MsP kontrola mesta Senica za účelom zistenia páchateľov. Vykonanou činnosťou hliadky bola zistená podľa popisu podozrivá osoba na autobusovej stanici. Osoba bola hliadkou predvedená na OO PZ Senica k zisteniu totožnosti.

  4. Dňa 14.07.2021 o 13.30 hod. bolo na oddelenie MsP oznámené poškodenie vchodových dverí na ul. Sv. Cyrila a Metoda neznámou osobou. Stála služba zaevidovala priestupok ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch. Bol spísaný záznam o podaní oznámenia, vyhotovená fotodokumentácia a vyžiadaný kamerový záznam z miesta udalosti. Vec je v štádiu objasňovania priestupku.

  5. Dňa 18.07.2021 v čase o 22.40 hod. bolo hliadkou MsP zastavené na Hurbanovej ulici vozidlo čiernej farby, ktoré nerešpektovalo dopravnú značku „zákaz vjazdu“ v súvislosti s opravou cesty I/51 a úplnej uzávierky okružnej križovatky. Vodičovi bola za porušenie ustanovenia § 22 ods. 1 písm. m) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uložená bloková pokuta vo výške 50,- €.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!