Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 29.06.2022 - 14:41  //  aktualizácia: 29.06.2022 - 15:10  //  zobrazené: 1273

Výstavba prvej etapy cyklodopravných trás v meste Senica je vo finále

Senicou bezpečne po nových cyklodopravných trasách
Rozvíjaním bezpečnej a ekologickej cyklodopravy Senica odpovedá na postupujúce klimatické zmeny a intenzitu dopravy

Takto pred rokom ohlásená a odštartovaná investícia do výstavby prvej etapy cyklodopravných trás v meste Senica je vo finále. Seničania sa tak do práce, školy, či za službami dostanú bezpečnejšie i ekologickejšie po novovybuovaných cyklistických komunikáciách v dĺžke 5,604 kilometra.

Pri príležitosti ukončenia spomínaného projektu senická radnica v stredu 29. júna v rámci tlačového brífingu, ktorému predchádzala spoločná jazda po novobybudovanej cyklotrase, predstavila všetky súčasti cyklistickej infraštruktúry, ktoré počas uplynulého roka v Senici pribudli vďaka projektu Cyklodopravné trasy – I. etapa.Rozvíjaním bezpečnej a ekologickej cyklodopravy v meste Senica odpovedáme nielen na postupujúce klimatické zmeny, ale aj intenzitu dopravy,“ vysvetľuje primátor Senice Martin Džačovský.

Realizáciou projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa  vznikla súvislá trasa pre cyklistov naprieč mestom, ktorá prepojila Dlhú ulicu, Vajanského ulicu, Námestie oslobodenia, Hurbanovu ulicu a v parku popri rieke Teplica sa pri kúpalisku napojila na už existujúcu cyklotrasu vedúcu na Kunovskú priehradu. Na túto trasu bola napojená aj Mudrochova ulica smerom k Poliklinike Senica a celá Sotinská ulica od kruhovej križovatky po napojenie na cyklotrasu do Kunova. 

Súčasťou vyššie spomenutého cykloprojektu nebolo však len budovanie a rozširovanie samotných trás pre cyklistov, ale aj množstvo cyklistickej doplnkovej infraštruktúry, prvky na upokojenie dopravy a dve nové lávky.

V meste bolo nainštalovaných päť servisných stojanov, ktoré v prípade potreby umožnia cyklistom rýchlu opravu bežných porúch bicykla. Tie sú rozmiestnené rovnomerne po celej trase cyklotrasy, a to na Námestí oslobodenia, pri Poliklinike Senica, pred mestským úradom, pri mestskom kúpalisku a jeden sa nachádza aj v uzamykateľnom prístrešku na bicykle BIKE&RIDE. Dva takéto prístrešky na bezpečné odloženie bicykla s kapacitou 44 miest boli osadené na senickej autobusovej stanici. Oba prístrešky sú nielen uzamykateľné, ale aj monitorované kamerovým systémom, aby odloženie bicykla bolo naozaj bezpečné. Na vstup do prístrešku bude potrebné sa identifikovať prostredníctvom pripravovanej aplikácie a QR kódu. „Odloženie bicykla v týchto prístreškoch je bezplatné. Keďže cieľom projektu je podporiť cyklistickú dopravu v meste ako ekologický spôsob dopravy, ekologická je aj prevádzka prístreškov, ktoré sú napájané cez solárne panely,“ konkretizuje primátor Senice.

Okrem týchto dvoch uzamykateľných prístreškov v meste pribudli aj voľne prístupné kryté prístrešky. „Tie sa nachádzajú najmä pri školách, kde doteraz chýbali, aby si tu mohli svoje bicykle odložiť deti. Jeden s kapacitou 20 bicyklov sa nachádza pri Základnej umeleckej škole Senica a druhý pri ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha, kde sa vojde 22 bicyklov. Chýbajúce cyklostojany boli doplnené aj pre stredoškolákov z Gymnázia L. Novomeského a Obchodnej akadémie Senica a návštevníkov senickej polikliniky. Dohromady bolo vybudovaných deväť stojanov pre 64 bicyklov,“ konkretizuje M. Džačovský.

Ďalším novým prvkom rozširovania infraštruktúry v rámci projektu cyklodopravných trás je aj novovybudované odpočívadlo na začiatku cyklotrasy pri kúpalisku. „Ide o altánok so stolom a lavicami, ktorého súčasťou je stojan na odloženie bicykla, ako aj servisný stojan na bežné opravy. Súčasne bolo v tejto časti prerobené nárožie pôvodnej križovatky, keďže išlo o veľmi kolízne miesto s úzkou cestou. Rozšírením križovatky vznikol separovaný chodník a cesta,“ pridáva ďalšie informácie projektový manažér Ľuboš Hazucha z Mestského úradu Senica.

Bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky v Senici sa zvýšila aj vybudovaním šiestich prvkov na upokojenie dopravy. „V rámci projektu budovania cyklodopravných trás vznikla v Senici prvá križovatka so zvýšeným povrchom, ktorá bola vybudovaná na križovatke ulíc Sadová a Mudrochova. V tomto mieste vyúsťuje cyklodopravná trasa z parku, ktorá pokračuje smerom na Mudrochovu ulicu. „Zdvihnutím“ celej križovatky je zabezpečené zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov, keďže autá musia pred vjazdom do križovatky spomaliť. Okrem spomínanej vyvýšenej plochy križovatky boli na Mudrochovej ulici vybudované aj tzv. spomaľovacie vankúše a nadvihnutá plocha priechodov pre chodcov,“ dopĺňa Ľ. Hazucha.

Bezpečnosť celého úseku cyklodopravných trás by sa mala zvýšiť aj vďaka vybudovaniu nového verejného LED osvetlenia priechodov pre chodcov, celkovo takýchto bezpečných priechodov pribudlo po celej trase dvadsať, a to na uliciach Dlhá, Vajanského, Sadová a Sotinská.

Súčasťou projektu bolo aj doplnenie zelene popri cyklodopravnej trase. Najviac stromov z celkového počtu 51 pribudlo na Sotinskej ulici, ďalšie lemujú cyklotrasu pri kúpalisku a v parku. Vysadené boli hlohy, hraby, lipy, ale aj okrasné čerešne, pribudli však aj trvalkové záhony a živý plot.

Projekt cyklodopravných trás zahŕňal aj realizáciu dvoch lávok. Pôvodnú lávku cez Teplicu nahradilo širšie moderné premostenie a úplne nová lávka pribudla v Sotine cez Rovenský potok. „Oblúkový tvar lávky bol navrhnutý podľa stanoviska a kritérií vodohospodárskeho podniku, ktorý požaduje pri nových mostných konštrukciách, aby boli zrealizované nad úrovňou storočnej vody. Niekde sa takéto lávky zdvíhajú prístupom po schodíkoch. Keďže lávka v senickom parku je súčasťou cyklotrasy, zvolili sme plynulé napojenie na priľahlé komunikácie,“ vysvetľuje projektový manažér Hazucha.

Projekt Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa bol financovaný z výzvy IROP, z ktorej mesto Senica získalo nenávratné finančné prostriedky (NFP) vo výške 1 406 571,11 eura. 

„Z prvej etapy cyklodopravných trás bola vyňatá Železničná ulica z dôvodu nevysporiadaných pozemkov. To sa nám však podarilo doriešiť a momentálne je na túto časť cyklodopravnej trasy vyhlásené územné konanie,“ upresnil projektový manažér Ľuboš Hazucha. Na senickej železničnej stanici sa ráta aj s vybudovaním Bike&ride stanice s kapacitou 100 bicyklov.

Zároveň pokračujú aj projektové práce na druhej etape budovania cyklodopravných trás, v rámci ktorej by sa na hlavnú sieť cyklotrás z prvej etapy mali napojiť ďalšie úseky. „Cieľom je prepojiť jestvujúce trasy so zvyšnými základnými školami, teda na Komenského ulici a V. P. Tótha. Zámerom je zroveň prepojiť Železničnú ulicu s Čáčovom, autobusovú stanicu s Kolóniou a obchodnou zónou Family Centrum. Momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu na stavebné konanie, zatiaľ na úseky, kde sa nám podarilo získať vlastnícke práva k pozemkom,“ spresňuje ďalšie plány samosprávy senický primátor.

PS: Súčasťou otvorenia cyklodopravných trás bola aj spomínaná cyklojazda časťou novej trasy, na ktorú zapožičala elektrobicykle senická firma DEMA, ktorá je nielen výrobcom najstaršej pôvodnej vyrábanej slovenskej značky bicyklov s moderným dizajnom a kvalitnými komponentami, ale vďaka neustálemu zdokonaľovaniu technológií a sledovaním trendov ponúka DEMA okrem horských bicyklov a bicyklov do mesta i moderné elektrické bicykle.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!