Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Podnet pre primátora

Vynášanie skla - podnik

Vynášanie skla - podnik

02.10.2017 - 14:29

Administrátor

Chcem nahlásiť situáciu, ktorá vzniká pri smetných košoch za činžiakom S.Jurkoviča 1205. Miestny bar HC Bistro, vyhadzuje svoje nadmerné množstvo sklených fliaš do koša na sklo určených pre obyvateľov. Tým vzniká v okolí koša neporiadok z fliaš, ktoré sa už doňho nezmestia. Ak sa dá prosím o vyriešenie. Nemali by takéto podniky svoje smeti vynášať zvlásť?

Oficiálne stanovisko primátora

Odpovedal Rastislav Janák, náčelník MsP: Policajt zodpovedný za rajón, kde sa nachádza prevádzka HC BISTRO preveril váš podnet. Zistil, že skutočnosti v ňom uvádzané napĺňajú skutkovú podstatu priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch. Previedol pohovor s majiteľom prevádzky a oboznámil ho s Všeobecne záväzným nariadením mesta Senica č. 64/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Prevádzkovateľ povedal, že si uvedomuje protiprávne konanie svojich zamestnancov a uviedol, že zabezpečí dodržiavanie hore uvedeného nariadenia. Tento priestor budeme priebežne monitorovať.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!