Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  Podnet pre primátora

park - DAV

park - DAV

12.03.2020 - 09:13

Jana Vallová

Dobrý deň, budova DAV a jej bezprostredné okolie je miestom skupiny ľudí, ktorá tam vykonáva každodenne sociálne potreby (všetky!!!), v posledných dňoch k tomu pribudlo vracanie, onanovanie na verejnosti. Robte s tým niečo !!! Každým dňom ich tam pribúda. Je tam detské ihrisko, hravý chodník pre detičky...

Oficiálne stanovisko primátora

Odpovedal Mgr. Stanislav Macák, poverený výkonom funkcie náčelníka MsP: Mestský park a aj okolie DAV-u je hliadkami mestskej polície pravidelne kontrolované . V prípade zistenia porušovania pravidiel správania sa na verejnosti, narušovania občianskeho spolunažívania, znečisťovania verejných priestranstiev a nedovoleného požívania alkoholu na verejnosti sú tieto udalosti riešené a vyriešené. Skupina osôb, zdržujúca sa v tomto priestore je známa a pravidelne kontrolovaná. Pri podozrení z porušovania horeuvedených pravidiel je vždy možné a potrebné kedykoľvek v denných aj nočných hodinách udalosť nahlásiť na tiesňové bezplatné telefónne číslo 159.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!