Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2019 - 10:24  //  aktualizácia: 10.09.2019 - 10:25  //  zobrazené: 962

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta odpredať svoj majetok

1)časť pozemku EKN parc.č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 37/2019 na oddelenie pozemku  p.č.2440/3 a 2440/6 ako novozameraný pozemok  CKN parc. č. 2440/3, druh pozemku vodná plocha vo výmere 67 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Pavel Krč,  Čáčovská cesta 5398/19, 905 01 Senica

2) časť pozemku EKN parc.č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 37/2019 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2440/6, druh pozemku vodná plocha vo výmere 29 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Vladimír Stašek a manželka Katarína Stašková

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!