Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.10.2019 - 07:59  //  aktualizácia: 18.10.2019 - 08:00  //  zobrazené: 2083

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Veronika Boršošová, Sotinská 1590/3, 905 01 Senica

 

Dátum začatia konania:     15.10.2019     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, tuja

Dotknuté územie :

Mestský cintorín v Senici, č. parcely 599/1 k. ú. Senica, C - KN

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    21.10. – 25.10.2019.

 

 

 

 

V Senici   18.10.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!