Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.10.2019 - 11:56  //  aktualizácia: 28.10.2019 - 11:58  //  zobrazené: 2796

Oznámenie výsledku výberového konania

 

Oznámenie výsledku výberového konania

 

V zmysle § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov výberová komisia oznamuje výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica.

V termíne do 27. septembra 2019, ktorý bol stanovený ako termín podania prihlášok, sa prihlásili deviati uchádzači.

Výberová komisia podľa § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. štyroch uchádzačov

v dostatočnom predstihu pozvala na výberové konanie dňa 22. 10. 2019, všetci pozvaní sa zúčastnili.

Výberová komisia zhodnotila predložené doklady uchádzačov, ich osobnú prezentáciu a ústne odpovede na otázky členov výberovej komisie a určila víťaza výberového konania na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediskav Senica, ktorým je

Mgr. Art. Martin Dudáš

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v.r.

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!