Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 27.04.2015 - 07:26  //  aktualizácia: 11.06.2017 - 22:21  //  zobrazené: 1336

Diskusia o múzeu

DSC_0226Senica je jediné mesto na Záhorí, ktoré nemá svoje múzeum. Muzeálnymi expozíciami sa pýšia však viaceré obce. Konštatovala to pracovná skupina odborníkov, ktorá sa zišla 23. apríla na Mestskom úrade, aby prediskutovali problematiku okolo vzniku múzea v Senici. Rokovanie viedol primátor Senice Branislav Grimm.
 

Práve nový primátor avizoval vznik tejto inštitúcie, ktorá podľa jeho slov by pomohla pozdvihnúť hrdosť na mesto, zachovala by sa jeho história v rôznych dokumentoch a artefaktoch na jeho vlastnom území.

Senica nemá na svojom území vystavené takmer nič z  jej bohatej histórie. Množstvo vzácnych exponátov sa nachádza v rôznych iných múzeách. Archeologické vykopávky s množstvom nájdených predmetov v ostatných rokoch potvrdili, že na území, ktoré dnes obývame, žijú ľudia nepretržite 6 tisíc rokov. Diskusie o potrebe múzea rezonujú v dlhšom časovom období. Do svojich výstupov  a odporúčaní ich zakomponovala v roku 2012  Konferencia o kultúre. Veľký záujem verejnosti o ďalšiu Konferenciu o histórii svedčí o tom, že obyvateľov  mesta zaujímajú ich korene. V predchádzajúcom období aj 600. výročie udelenia mestských výsad  (1996) a 750. výročie prvej písomnej zmienky (2006) a podujatia k nim vytvorené  zaujali ľudí a účasťou dokázali, že dejinné udalosti ich upútali. Napokon zdravý lokálpatriotizmus sa dá vybudovať iba na základe hrdosti k činom našich predkov. Myšlienku vzniku múzea z tohto pohľadu podporila aj riaditeľka Záhorského múzea Skalica Viera Drahošová, ktorá muzeálne aktivity  dala do súvisu aj s aktívnym rozvojom cestovného ruchu.  Podotkla, že mestu sú ochotní poskytnúť metodickú pomoc pri zriaďovaní múzea.

V diskusii o múzeu  sa nemohla obísť otázka, kde by malo byť umiestnené. Spomínali sa viaceré priestory (Dom kultúry,  DAV, Sokolovňa, tá však nie je v majetku mesta). Prevažná väčšina účastníkov sa priklonila k názoru, že sídlom múzea by mal byť DAV, predtým Múzeum L. Novomeského. Riaditeľka Záhorského múzea Viera Drahošová túto budovu označila po funkčnej stránke  za ideálne miesto pre stálu expozíciu, samozrejme s nevyhnutnou rekonštrukciou a úpravami. Riaditeľ Centra voľného času Martin Dudáš, ktoré v DAVe vykonáva aktivity pre deti a mládež  informoval, že pred 4 rokmi, keď budovu dostali, bola značne zdevastovaná a mládež i pracovníci CVČ strávili pri jej úprave a skrášľovaní  desiatky hodín. Nevylúčil umiestnenie múzea v DAVe, no zdôraznil, aby sa pre deti a mládež našiel  nový vhodný priestor. Primátor Branislav Grimm  informoval, že  nové  priestory pre mládež sa už hľadajú.

Čas od myšlienky zriadiť múzeum po jeho otvorenie je beh na dlhšiu trať. Legislatívny proces vzniku múzea, príprava obsahu expozície, zhromažďovanie zbierok  si vyžiadajú dlhšie časové obdobie, do ktorého treba započítať aj stavebné úpravy budovy DAVu. Z diskusie vyplynulo, že zrejme najlepším riešením by bolo zriadenie múzea ako súčasti Mestského kultúrneho strediska.

Prvé pracovné rokovanie odštartovalo proces prípravy inštitúcie, postupne budú do diskusie zapojení aj ďalší. Vyžiada si to pripraviť komplexný materiál, ktorý bude predložený na rokovanie mestského  zastupiteľstva.

Viera Barošková

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!