Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.10.2019 - 13:08  //  aktualizácia: 07.10.2019 - 13:12  //  zobrazené: 253

Informácia o zámere "Aquaponická farma Senica“

O z n a m

 

Mesto Senica informuje verejnosť, že podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení  dňa 25.9.2019 Okresný úrad  Senica, odbor SŽP doručil informáciu o zámere pre činnosť "Aquaponická farma Senica“, ktorého navrhovateľom    je Farming technologie Slovakia s.r.o., Štefánikova 699,  905 01 Senica.

 

Zámer predmetnej činnosti je zverejnený na webovom sídle ministerstva životného prostredia SR, na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aquaponicka-farma-senica

 

Verejnosť môže svoje pripomienky k zámeru  zaslať príslušnému orgánu, t.j. na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17, Senica.

Termín na zaslanie pripomienok je od 8.10.2019 do 29.10.2019.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský  

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!