Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.04.2019 - 09:08  //  aktualizácia: 02.04.2019 - 13:52  //  zobrazené: 2799

Jarná deratizácia - výzva

Verejná vyhláška deratizácie

 

 

Mesto Senica, zastúpené primátorom Ing. Mgr. Martinom Džačovským, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

 

V y h l a s u j e

 

celoplošnú deratizáciu (opatrenie na reguláciu živočíšnych škodcov),

 

 

Všetkým povinným subjektom podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva vykonať deratizáciu v termíne

od 8. apríla 2019 do 17. mája  2019.

 

 

Viac informácií v prílohe: Výzva RÚVZ

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

Výzva RÚVZ

(pdf - 1.77 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!