Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.05.2020 - 14:59  //  aktualizácia: 13.05.2020 - 15:02  //  zobrazené: 350

Kedy bude umožnený vstup na vonkajšie športové areály základných škôl?

predkladateľ: Ing. Ľubica Vyletelová

Interpelácia  podaná na  9. MsZ

 

Interepelácia:

Vzhľadom na to, že sa uvoľňuje možnosť športovania a dovolené sú individuálne športy, kedy bude umožnený vstup na vonkajšie športové areály základných škôl? Ešte dodávam, čo však nezaznelo v ústnej interpelácii, že tieto areály po skončení vyučovania a cez prázdniny fungujú ako dostupné pre širokú verejnosť, takže by tam nemal byť striktne používaný dôvod, že keď nie je prístupná škola nemôže byť ani areál.  Vtedy je tam vstup na vlastné riziko a škola ani nezodpovedá za prípadný úraz, ktorý by sa stal po vyučovacom procese, takže by nemala byť ani postihnutá v prípade nejakého hygienického porušenia.

 

Odpoveď:

  • V školských areáloch sa bude môcť športovať až budú otvorené školy. Škola sa berie ako celok – vonkajšie aj vnútorné priestory. O školách sa rokuje s Ministerstvom školstva.

  • Detské ihriská v exteriéroch sa môžu prevádzkovať len verejné – mimo škôl a školských zariadení.

 

Na základe informácie zo dňa  6. 5. 2020 14:59:

            Adriana Dvouletá, RÚVZ Senica - Oddelenie hygieny detí a mládeže a výchovy                                                                                k zdraviu

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!