Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2019 - 13:53  //  aktualizácia: 08.01.2020 - 08:37  //  zobrazené: 385

Pridanie kontajnerov na plastový odpad

predkladateľ: Mgr. Marta Štítna

Interpelácia podaná na 7. zasadnutí MsZ 12. 12. 2019:

 

Interpelácia:

Moja interpelácia na poslednom zastupiteľstve bola vo forme žiadosti od občanov mestského obvodu č. 7, aby v tomto obvode boli pridané kontajnery na plastový odpad, nakoľko občania začali separovať odpad, ale najmä plasty nemajú kam dávať. Kontajnery sa rýchlo zaplnia a preto sú nútení plasty hádzať do bežného odpadu. A predpokladáme, že tento problém už nastal aj v iných obvodoch.
 

 

Odpoveď:

V zmysle požiadavky Technických služieb Senica, a.s., ktoré zabezpečujú zber separovaného odpadu pre spoločnosť ENVI-PAK, a.s. Bratislava, Mesto Senica zabezpečilo rozšírenie stojiska pre umiestnenie kontajnera na separovaný zber – plasty, na ul. L. Novomeského pri BD č. 1214 a 1216. V prípade zaplnených kontajnerov na separovaný zber, Technické služby Senica, a.s. reagujú zvýšením počtu vývozov. Iné požiadavky Mesto Senica neeviduje.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!